Nguồn Tải 1     Nguồn Tải 2    nếu bị chậm xin đổi nguồn tải
Các bài pháp do Thầy Trụ Trì Thích Thông Lai thuyết giảng
•Giải Đáp Phật Pháp 13-03-2011(13/3/2011) [07]
•Giải Đáp Phật Pháp 06-03-2011(06/3/2011) [06]
•Đàn Dược Sư (11-17/2/2011) [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] mới bổ xung [08] [09] [10] [11] [12]
•Giải Đáp Phật Pháp 06-02-2011(06/2/2011) [05]
•Giải Đáp Phật Pháp 30-01-2011(30/1/2011) [04]
•Giải Đáp Phật Pháp 23-01-2011(23/1/2011) [03]
•Giải Đáp Phật Pháp 16-01-2011(16/1/2011) [02]
•Giải Đáp Phật Pháp 9-01-2011(9/1/2011) [01]
•Tâm Bệnh (26/12/2010) [1-1]
•Khóa Tu Làng Di Đà Tầm Nguyên (17,18,19/12/2010) [1-3] [2-3] [3-3]
•Vô Lượng Thọ (27/11/2010) [1-3] [2-3] [3-3]
•Khóa Tu AZ - Lương Hoàng Sám (23-24/10/2010) [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Pháp Thoại Vu Lan 2010 (30.8.10) [1-1]
•Khóa Tu Tại Stockton (3.7.10) [1-5] [2-5] [3-5] [4-5] [5-5]
•Maui (28.5.10) [1-2] [2-2]
•Khóa Tu Tại Lancaster (15.5.10) [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Phật Đản 2010 Tại Tầm Nguyên I (23.5.10) [1-1]
•Khóa Tu Nhà Quàn Oak Hill (San Jose) (1.5.10) [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Khóa Tu Tại Westminster (Cali) (25.4.10) [1-3] [2-3] [3-3]
•Khóa Tu Tại Arizona (7.3.10) [1-3] [2-3] [3-3]
•Pháp Thoại Về Tịnh Độ (29.11.09) [1-1]
•Vũ Trụ Quan Phật Giáo (13.12.09 mới 13 đến 15) [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] (được tu chỉnh 19.2.2010) [13] [14] [15]
•Con Đường Siêu Phàm Nhập Thánh (27.9.09) [1-2] [2-2]
•Vu Lan 2009 Seattle [1-1]
•Pháp Thoại Tại Đạo Tràng Địa Tạng MD [1-2] [2-2]
•Vu Lan Tại Chùa A Di Đà PA [1-5] [2-5] [3-5] [4-5] [5-5]
•Mặt Trái Cuộc Đời (tại Tầm Nguyên IV) [1-2] [2-2]
•Khóa Tu Tại Chùa Linh Sơn MA [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Giải Đáp Phật Pháp Tại Tầm Nguyên IV [1-2] [2-2]
•Hộ Niệm Cho Người Chết Hoạnh Tử [1-2] [2-2]
•Tham Luận Đúng Sai (tại Tầm Nguyên IV) [1-2] [2-2]
•Pháp Thoại Tại Chùa Từ Quang [1-2] [2-2]
•Pháp Thoại Tại Chùa Thiền Tịnh [1-7] [2-7] [3-7] [4-7] [5-7] [6-7] [7-7]
•Ngài Hư Vân Đại Sư [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11]
•Pháp Thoại Tại Tầm Nguyên IV [1-3] [2-3] [3-3]
•Phật Tử Đến Chùa Để Làm Gì [1-2] [2-2]
•Chùa Bát Nhả tại Little Rock [01] [02]
•Lễ An Vị Phật Chùa Tầm Nguyên IV Fremont [1-5] [2-5] [3-5] [4-5] [5-5]
•Buổi Họp về Việc Chọn Đất Xây Làng Di Đà Tầm Nguyên II [1-1]
•Fremont Phước Duyên Hy Hữu (buổi họp báo và thời pháp ngắn) [1-2] [2-2]
•Khóa Tu Tại Sacramento [1-10] [2-10] [3-10] [4-10] [5-10] [6-10] [7-10] [8-10] [9-10] [10-10]
•Khóa Tu Tại Chùa Phật Bảo Chicago [1-8] [2-8] [3-8] [4-8] [5-8] [6-8] [7-8] [8-8]
•Người Điên Người Tỉnh [1-1]
•Khóa Tu Tại Từ Bi Đạo Tràng [1-10] [2-10] [3-10] [4-10] [5-10] [6-10] [7-10] [8-10] [9-10] [10-10]
•Buổi Họp Về Duy Trì Ngôi Tam Bảo Chùa Tầm Nguyên [1-2] [2-2]
•Tham Luận Tất Niên [1-2] [2-2]
•Thân Trung Ấm (tiếp theo Khóa Tu Tại PA) [01] [02] [03] [04] [05] [06]
•Nghiệp Là Gì [1-2] [2-2]
•Khóa Tu Tại PA [1-8] [2-8] [3-8] [4-8] [5-8] [6-8] [7-8] [8-8]
•Công Đức Tạo Tượng Phật [01] [02]
•Tân Ni Cô Diệu Lượng [1-2] [2-2]
•Đau Khổ Từ Đâu Đến [1-2] [2-2]
•Trà Đàm về Pháp Môn Tịnh Độ [1-2] [2-2]
•Xác Định 1 Lối Đi [1-2] [2-2]
•Chúng Sanh 3 Cỏi [1-9] [2-9] [3-9] [4-9] [5-9] [6-9] [7-9] [8-9] [9-9]
•Điều Cần Làm Cho Người Vừa Mất [1-2] [2-2]
•Giới Đàn Sa Di [01]
•Đối Trị Phiền Não Phật Tử (nối tiếp Khóa Tu Tại Houston) [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Khóa Tu Tại Houston [1-9] [2-9] [3-9] [4-9] [5-9] [6-9] [7-9] [8-9] [9-9]
•Trả Lời Phật Tử (nối tiếp Khóa Tu Tại Portland) [01]
•Khóa Tu Tại Portland [01] [02] [03] [04]
•Cuộc Đời Ngài Ca Diếp [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11]
•Tinh Hoa Kinh Địa Tạng [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Chân Quang Là Ai? [1-2] [2-2]
•Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08]
•Khóa Tu Học Tại Tampa [1-18] [2-18] [3-18] [4-18] [5-18] [6-18] [7-18] [8-18] [9-18] [10-18] [11-18] [12-18] [13-18] [14-18] [15-18] [16-18] [17-18] [18-18]
•Phật Tử Thời Mạt Pháp [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Niệm Phật Vãng Sanh [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Nét Đặc Biệt về Tuệ Minh Vãng Sanh [1-2] [2-2]
•2 Câu Hỏi Về Tịnh Độ [1-2] [2-2]
•Khai Triển Bát Kỉnh Pháp [1-2] [2-2]
•Đối Cảnh Vô Tâm [1-2] [2-2]
•Hạnh Phúc Khi Biết Cười [1-2] [2-2]
•Ngũ Nhãn Lục Thông [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Cuộc Đời Ngài Xá Lợi Phất [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12]
•Dự Bị Lâm Chung [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Tham Khảo Kinh Pháp Hoa [1-2] [2-2]
•Phước Báo Nhân Thiên [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Lục Tổ Huệ Năng [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
•Tham Vấn [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
•Tham Sân Si và Ăn Chay [1-2] [2-2]
•Thủy Tai Sóng Thần [1-2] [2-2]
•Chết Tốt Chết Xấu [1-8] [2-8] [3-8] [4-8] [5-8] [6-8] [7-8] [8-8]
•Tu Là Cởi Trói [1-2] [2-2]
•Hộ Niệm Cho Người Đọa Ác Đạo [1-2] [2-2]
•Hộ Niệm Cho Người Bệnh Nan Y [1-2] [2-2]
•Dự Bị Vãng Sanh [1-2] [2-2]
•Tâm Phan Duyên [1-2] [2-2]
•Đối Diện Bệnh và Chết [1-2] [2-2]
•Mặt Trái Cuộc Đời [1-2] [2-2]
•Niệm Phật Đúng Hướng [1-2] [2-2]
•Vô Sư Trí [1-2] [2-2]
•Tài Sản Thuộc Về Ai [1-2] [2-2]
•Trả Lời 4 Câu Hỏi [1-2] [2-2]
•Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác [1-2] [2-2]
•Ý Nghĩa Lễ Tắm Phật [1-2] [2-2]
•10 Nghi Vấn Của Phật Tử [1-2] [2-2]
•Bài Pháp Ngắn Của Phật [1-2] [2-2]
•Pháp Hoa Huyền Nghĩa [1-2] [2-2]
•Vu Lan Huyền Nghĩa [1-1]
•Bát Nhã Tâm Kinh [1-1]
•Mẹ Sanh Mẹ Độ [1-2] [2-2]
•Ngài Cưu Ma La Thập [1-2]  [2-2]
•Vì Sao Quy Y Phật [1-2] [2-2]
•Trả Lời 7 Câu Hỏi [1-2] [2-2]
•Hạnh Phúc Trong Tầm Tay [1-2] [2-2]
•Phúc Đức và Công Đức [1-2] [2-2]
•Thiên Đàng Đã Mất [1-2] [2-2]
•Món Ăn Thanh Tịnh [1-2] [2-2]
•Cầu Siêu Người Sống [1-2] [2-2]
•Hoàng A Dục [1-2] [2-2]
•Tu Để Thành Đất [1-2] [2-2]
•Món Nợ Khó Trả [1-2] [2-2]
•Ai Tỉnh Ai Mê [1-2] [2-2]
•3 Con Mắt [1-2] [2-2]
•Đua Nhau Tranh Khổ [1-2] [2-2]
•3 Cuộc Đời Ngài A-Nan [1-2] [2-2]
•Bố Thí Cúng Dường [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Giải Đáp Phật Pháp [1-5] [2-5] [3-5] [4-5] [5-5]
•Địa Vị Cao Quý [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6]
•Tinh Hoa Tịnh Độ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
•Hé Mở Cửa Giải Thoát [1-32] [2-32] [3-32] [4-32] [5-32] [6-32] [7-32] [8-32] [9-32] [10-32] [11-32] [12-32] [13-32] [14-32] [15-32] [16-32] [17-32] [18-32] [19-32] [20-32] [21-32] [22-32] [23-32] [24-32] [25-32] [26-32] [27-32] [28-32] [29-32] [30-32]