THÔNG TIN 2009 ĐẾN 2012 ĐƯỢC LƯU TRỮ
»Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Mesa Arizona, sẽ được tổ chức trong 3 Ngày từ 2 Tây tháng 11 đến ngày 4 Tây tháng 11, 2012 trong Windermere Hotel and Conference Center. Kính xin quí vị xem chương trình: trang 1, trang 2, trang 3. [cập nhật 11-10-2012]

»Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Làng Di Đà Tầm Nguyên II, sẽ được tổ chức trong 3 Ngày từ 5 Tây tháng 10 đến ngày 8 Tây tháng 10, 2012 Tại Conroe Texas. Kính xin quí vị xem chương trình: trang 1, trang 2, trang 3. [cập nhật 27-8-2012]

»Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Atlanta sẽ được tổ chức trong 3 Ngày từ 9/28/2012 đến ngày 9/30/2012 Tại Comfort Inn 2001 Clearview Ave, Atlanta GA 30340. Xin xem chương trình để biết thêm chi tiết. [cập nhật 27-8-2012]

»Khóa Tu Mùa Hè [cập nhật 22-5-2012]
Trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử ghi danh tham dự Khóa Tu Mùa Hè hoàn toàn miễn phí do Tầm Nguyên I tổ chức tại Youth Center sẽ được kéo dày trong 7 ngày, từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2012 Dương Lịch bao gồm chương trình xuất gia gieo duyên từ 3 đến 7 ngày. Khóa tu sẽ phù hợp cho mọi lứa tuổi. trẻ em 7 tuổi trở lên vẫn có thể tham dự với sự hiện diện của cha mẹ. Chùa có thể may y áo cho các em từ 7 đến 16 tuổi và sẽ cung cấp y, áo hậu, và bình bát cho những người tu xuất gia gieo duyên lần đầu tiên. Các vị đã tu xuất gia gieo duyên trong hai khóa tu trước và muốn tu xuất gia gieo duyên lần này xin nhớ mang theo y, áo hậu, và bình bát mình sẵn có. Và quý vị đang xuất gia gieo duyên hạng kỳ 3 tháng xin ghi danh để tham dự lễ xã giới. Quý vị ở xa xin mua vé bay về phi trường SeaTac (SEA - thuộc tiểu bang Washington) và liên lạc cho ban tổ chức biết để tiện bề sắp xếp phương tiện đưa đón từ phi trường. Nhà chùa sẽ lo nơi cư trú và phương tiện di chuyển đến Youth Center.

Thay mặt ban tổ chức
Tỳ Kheo Thích Thông Lai
Điện thoại ghi danh:
Chùa Tầm Nguyên I: 206.816.0241     Diệu Phẩm: 206.227.4920   
Minh Chung: 206.799.3795    Diệu Tịnh: 206.234.9873    Diệu Phổ: 206.617.9045   

»Chương Trình Tu Tại Chùa An Lạc - kính mời quý vị mở xem chương trình khóa tu 10 ngày bắt đầu từ Thứ 6, 13 tháng 7, 2012, ở tiểu bang Indiana.Thầy Thích Thông Lai sẽ mặt để chứng minh và hướng dẩn 3 ngày đầu của khóa tu. [cập nhật 7-6-2012]

»Lễ 49 Ngày cho chú Lý Đạo sẽ được cử hành vào ngày Thứ Năm, 24 Tây tháng 5, 2012 lúc 8:00 tối. Xin quý đạo hữu có mặt lúc 7:30 tối để kiệp thời chuẩn bị cúng kiến.
[cập nhật 23-5-2012]

»Chùa vô cùng thương tiếc thông tin Phật tử Lý Đạo, tục danh Lê Minh William, đương kim Thư Ký Chùa Tầm Nguyên I, đã xả báo thân tại bệnh viện Harborview (Seattle) lúc 8:10pm đêm 5 Tây tháng 4, 2012, nhằm ngày Rằm tháng 3 Âm Lịch, để về Cực Lạc Quốc cùng đức Từ Phụ A-Di-Đà. Ngay khi hay tin, Thầy cùng một số Tăng Ni đã lặp tức mua vé bay từ Làng Di Đà III tại Nam Cali trở về Seattle để cùng quý Phật tử tại Tầm Nguyên I làm lễ cho chú tại Chùa lúc 8:30 giờ đêm hôm sau tức ngày 6.4.2012. Và tang lễ hỏa táng cho chú theo nghi lễ Phật Giáo và nghi lễ Ông Bà đã được cử hành vào lúc 2:00 giờ trưa hôm thứ Bảy ngày 7.4.2012, theo sau nghi lễ Tin Lành, tại Marlatt Funeral Home, 713 Central Ave North, Kent, WA. Thầy Trụ Trì đã đắp Báu Y cho chú như một vị tăng để vinh danh chú là người có công hàng đầu trong việc khai lập Chùa Tầm Nguyên I, là một người anh tinh thần và một người bạn hiền, trí thức, vui tính, và hòa nhã. Các Tăng Ni và hầu hết toàn thể Phật tử Chùa Tầm Nguyên I đã hiện diện tại nhà quàng, ngậm ngùi đưa tiễn chú.
Thầy Trụ Trì Thích Thông Lai cùng toàn thể chư Tăng, Ni và Phật tử chùa Tầm Nguyên I, Tầm Nguyên II -Texas, và Tầm Nguyên III - Nam Cali xin chân thành phân ưu và chia sẽ sự mất mát to lớn này cùng tang quyến.
Phật Tử Lý Đạo
Mới! Bấm vào đây để tải và xem video: "Tưởng Niệm Cố Thư Ký Lý Đạo"

»Tin được đăng tải về việc khất thực trong khóa tu gieo duyên tại Làng Di Đà Tầm Nguyên II vừa qua từ Báo Orange County RegisterBáo Người Việt Daily. [cập nhật 13-5-2012]
»Chương Trình Khóa Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 2 tại Làng Di Đà Tầm Nguyên III, Indio, Nam Cali. Hội Đồng Quản Trị Thị Trấn Westminster, Cali vừa cho phép nhà chùa tổ chức buổi khất thực của chư tăng ni trên đường phố Bolsa và buổi cầu nguyên tại Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Công Viên Sid Goldstein Freedom Park trong dịp Khóa Xuất Gia Gieo Duyên Kỳ 2. Và tờ báo The Orange County Register, sau khi phỏng vấn Thầy Trụ Trì, đã đăng tải bản tin (bấm vào đây để đọc) về khóa tu này với một số hình ảnh khất thực và thọ trai từ khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tuệ Giác (kỳ 1) tại Tầm Nguyên II, Texas. Và đây là bản tin tương tợ từ nhật Báo Người Việt. [cập nhật 14-4-2012]
»Khóa Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 2 tại Làng Di Đà Tầm Nguyên III, Indio, Nam Cali.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Nhân Đại Lể Phật Đản năm nay, Chùa Tầm Nguyên có được thắng duyên hoan hỷ thông cáo và trân trọng kính mời quý Phật tử gần xa về tham dự Khóa Tu Gieo Duyên kỳ 2 vào ba ngày cuối tuần, Ngày 4, 5 và 6 Tháng 5 Năm 2012, nhằm Ngày 14, 15, 16 Tháng 4 Âm Lịch, tại Indio, Nam Cali, để đồng một lúc mừng lể khánh thành Làng A-Di-Đà Tầm Nguyên III. Xin quý Phật tử liên lạc các số điện thoại sau đây để ghi danh càng sớm càng tốt để ban tổ chức tiện bề lo y, áo hậu, bình bát khất thực, chỗ cư trú, và phương tiện đưa đón. Riêng các Phật tử chưa đủ duyên để tu xuất gia gieo duyên vẫn có thể tham dự với tư cách cư sĩ:

Liễu Hội: 714.837.9536    Thiện Pháp: 714.837. 9535     Thiện Trí: 562.822.9100    
Thiện Hội:
714.548.6696    Diệu Văn: 626.347.5037

Xin quý vị ở xa hãy mua vé về phi trường Palm Spring International (PSP - cách khoảng 25 phút), phi trường Long Beach hoặc phi trường Orange County rồi cho biết ngày giờ và chuyến bay để ban tổ chức tiện bề sắp xếp phương tiện đưa đón. Riêng quý vị nào mua vé về phi trường LAX thì phải tự túc đi đến tập họp tại tư gia của đạo hữu Thiện Hội để được xe đưa đến Làng Di Đà.

Xin Lưu Ý: Quý vị Phật tử đã đóng tịnh tài mua phòng thất tại Làng Di Đà Tầm Nguyên III cần phải có mặt tại Làng vào Ngày 2 Tháng 5 để tham dự buổi bắt thăm chọn thất. Các vị nào không thể tham dự buổi bắt thăm thì thầy sẽ đích thân đại diện bắt thăm dùm.

Chùa Tầm Nguyên xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị Phật tử: Bồ Đề tâm kiên cố, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, cùng tất cả chúng sanh đồng trọn thành Phật Quả.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tỳ Kheo Thích Thông Lai
Ngày 29 Tháng 2 Năm 2012

»Mạo danh Thầy Thông Lai để thương mãi! Mới đây có Phật tử báo cho biết là có người dùng danh Thầy Thông Lai để bán tượng Phật và cho rằng lấy tiền để lập Làng A Di Đà! Chùa Tầm Nguyên xin nêu lên nguyên tắc bổn tự là, Thầy Trụ Trì Thích Thông Lai nói riêng, cũng như hệ thống Chùa Tầm Nguyên nói chung, không buôn bán tượng Phật hay kinh sách. Trên thực tế, Chùa Tầm Nguyên tuyệt đối không thương mãi. Xin quý Phật tử cẩn thận đừng để mắc lừa. [cập nhật 16-3-2012]

»Hình Ảnh KHÓA TU GIEO DUYÊN tại Làng Di Đà II, Conroe, TEXAS. Xin cảm tạ các đạo hữu Dũng & Loan và Trần Kim Sa đã chụp ảnh, đúc kết album và gửi email các điểm nối về cho chùa. Nếu cần xin liên lạc đạo hữu Trần Kim Sa: TranKimSa@gmail.com hoặc (585) 298-6772.
Phần I - Hướng Dẫn Đấp Y và Bưng Bình Bát
Phần II - Lễ Phủi Tóc
Phần III - Đi Kinh Hành
Phần IV - Nghe Thuyết Pháp
Phần V -TỤNG KINH NIỆM PHẬT
Phần VI - Đi Khất Thực
Phần VII - Đi Khất Thực NGÀY THỨ NHÌ
Phần VIII - Thọ Trai Sau Khi Đi Khất Thực Về
Phần IX - CHỤP HÌNH KỶ NIỆM      [cập nhật 2-2-2012]

»Xin Cảnh Giác! Mới đây email chùa Tầm Nguyên (ChuaTamNguyen@yahoo.com) vừa bị kẻ lạ hacked và đã tung ra một loạt email mạo danh thầy Trụ Trì Thích Thông Lai có lẽ với mục đích phá quấy. Xin quí vị Phật tử hãy lưu ý và không cần phải đáp ứng vì đây là thư giả mạo. Nội dung thư email giả mạo như sau:
Date: Mon, Jan 16, 2012 at 3:41 AM
Subject: Hi
To:

Hope you get this on time, I made a trip to Madrid, Spain and had my bag stolen from me with my passport and personal effects therein. The embassy has just issued me a temporary passport but I have to pay for a ticket and settle hotel bills. I've made contact with my bank but it would take me 3-5 working days to access funds in my account from Madrid.

Western Union transfer is the best option to send money to me. Let me know if you need my details(Full names/location) to make the transfer. I'll refund the money back to you as soon as I return.

Let me know if you can be of any help.

Thong Lai
[cập nhật 16-01-2012]

»Công Quả Tại Làng Di Đà Tầm Nguyên III, Quí Phật tử muốn phát tâm đến làm công quả thì xin hãy đến Làng Di Đà vào ngày Thứ 7 và ngày Chủ Nhật mỗi cuối tuần. Xin liên lạc đạo hữu Thiện Hội để biết thêm chi tiết: điện thoại số (714) 227-7824 hoặc (714) 548-6696 hay bằng email VDo66@yahoo.com [cập nhật 2-2-2012]

»Làng Di Đà Tầm Nguyên III vừ có tiến triển mới! Nhà chùa rất hoan hỷ thông báo tin vui đến quí Phật tử đang mong chờ vào Làng Di Đà để tu Tịnh Độ là đạo hữu Thiện Hội cùng nhóm phật tử Cali vừa tậu được một Motel gồm có 70 căn hộ, 1 nhà hàng và rộng 5.38 mẫu, rất tốt đẹp và phù hợp cho tạo dựng làng Di Đà tại Indio gần San Diego thuộc Nam Cali với giá hạ từ 4.2 triệu xuống còn 1 triệu. Xin quí vị xem chi tiếc do đạo hữu Thiện Hội cung cấp. [cập nhật 13-11-2011]

»Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên sẽ được nhà chùa hân hoan tổ chức tại Làng Di Đà Tầm Nguyên (2) từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 12, 2011, để tạo duyên lành cho quý Phật tử tại gia bòn phước qua sự thực tập đời sống và cư ngụ tại chùa như một đệ tử xuất gia đúng nghĩa. Kính xin quí Phật tử xem bích trương [01] [02] [03] và ghi danh tham dự khóa tu hiếm có và hoàn toàn miễn phí này. Điện Thoại: 936.264.2596 - Email: TamNguyenII@yahoo.com [cập nhật 17-10-2011]

»Khóa Tu Arizona do Thầy Thích Thông Lai chủ lễ Bát Quan Trai và thuyết giảng Chứng Đạo Ca tại Chandler, Arizona vào Thứ Bảy 29.10.2011 và Chủ Nhật 30.10.2011 dưong lịch. Xin mời quý Phật tử mở xem. [cập nhật 18-9-2011]

»Nhân dịp Lễ Vu Lan năm nay, vào 2 ngày cuối tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 13 và 14 Tây tháng 8, 2011, Chua Tam Nguyên hân hoan thông cáo và trân trọng kính mời quý Phật tử gần xa đến dự Khóa Tu Vu Lan Trại Hè đặc biệt, hoàn toàn miễn phí, trên mảnh đất trên 33 mẩu vừa mới tậu tại ngoại ô Olympia, thủ phủ tiểu bang Washington. Quý phật tử được khuyến khích ghi danh cùng con em từ 8 đến 25 tuổi để các em có dịp vui chơi trại hè ngoài thiên nhiên bên dòng suối mát và cùng một lúc trao dồi chử hiếu.
- Quí Phật tử địa phương hãy qui tụ về chùa lúc 7giờ sáng hôm Thứ Bảy để cùng nhau lên đường đến địa điểm camping.
- Quí Phật tử phương xa hãy mua vé máy bay về phi trường SeaTac (thuộc thành phố Seattle) vào ngày Thứ Sáu, 12 Tây tháng 8, trước 11giờ đêm, và liên lạc ban tổ chức để được đưa đón về trú ngụ tại Chùa Tầm Nguyên để 7giờ sáng hôm Thứ Bảy có thể kiệp thời chuẩn bị cho xe nhà chùa đưa đến nơi camping.
- Xin quí Phật tử liên lạc ban tổ chức để ghi danh miễn phí và giúp cho ban tổ chức tiện bề sắp xếp phương tiện đưa đón:
        Cô Diệu Phổ - 206.432.0827
        Cô Diệu Phẩm - 206.227.4920
        Cô Diệu Quán - 206.790.6850     
[cập nhật 20.7.2011]


»Nam Mô A Di Đà Phật! Nhà chùa rất hoan hỷ thông báo tin vui đến quí Phật tử đang mong chờ vào Làng Di Đà để tu Tịnh Độ là, với sự đồng ý và hỗ trợ tinh thần của Thầy Thích Thông Lai, và sự phát tâm đóng góp công sức lo toan giấy phép của đạo hữu Thiện Hội, một Làng Di Đà Tầm Nguyên nữa sắp được hình thành tại San Diego thuộc Nam Cali để làm nơi tương trợ tu tập cho các tăng ni và Phật tử, và cùng làm nơi chăm sóc và trợ niệm cho các Phật tử trong giây phút cuối cùng được dể dàng vãng sanh hơn về Tây Phương Cực Lạc với Đấng Từ Phụ Phật A Di Đà. Kế hoạch thiết kế tương tợ mô hình Làng Di Đà Tầm Nguyên (II) tại Conroe thuộc tiểu bang Texas ở điểm chánh điện sẽ được đặt ở giữa với các dãy nhà thất liền vách bao quanh rất tiện lợi cho việc hộ niệm của chư vị Phật tử đồng tu Tịnh Độ. Vì luật pháp địa phương giới hạn, Làng Di Đà này chỉ có thể chứa 100 thành viên mà hiện tại thì đã có độ ngoài 60 vị Phật tử đã ghi danh tham dự. Chư vị Phật tử nào muốn sớm ghi danh để bảo đảm có một nơi thường trú trong Làng thì xin liên lạc đạo hữu Thiện Hội với điện thoại số (714) 227-7824 hoặc (714)548-6696 hay bằng email VDo66@yahoo.com. [cập nhật 4-2-2011]

»Khóa Tu San Jose, Bắc Cali sẽ được tổ chức vào ngày 23 Tây tháng 7.Kính xin quí vị xem chương trình Khóa Tu San Jose để biết thêm chi tiết và ghi danh tham dự. [cập nhật 21-6-2011]

»Tin khẩn về việc cancel Khóa Tu Tại Utah. Xin khẩn cấp thông báo cùng chư vị phật tử có dự tính tham dự Khóa Tu Tại Utah sắp tới là khóa tu này đã được cancelled. Mọi chi tiết về việc đình chỉ khóa tu này sẽ được thầy Trụ Trì Thích Thông Lai giải bày trong buổi pháp thoại vào ngày Chủ Nhật, 5 Tây tháng 6 tới này tại Chùa Tầm Nguyên 1. Kính xin chư vị đón nghe. [cập nhật 31-5-2011]
Tin cập nhật: Khóa tu bù đắp sẽ được tổ chức tại San Jose, Bắc Cali, như Thầy đã thông báo trong các thời pháp trước đây. Kính xin quí vị xem chương trình Khóa Tu San Jose. [cập nhật 15-6-2011]

»Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2555 Phật Lịch, năm nay, Chùa Tầm Nguyên hân hoan tổ chức và trân trọng kính mời đại chúng đến dự khóa tu Bát Quan Trai để tưởng niệm và tạ hồng ân Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã xả thân vào chốn bùn nhơ để diều dắt chỉ dẫn cho chúng ta con đường giải thoát để chúng ta có thể có thể vương lên và nở rộ hoa sen, để chúng ta tìm lại được bản tánh chân như toàn thiện toàn mỹ - đại từ đại bi đại an lạc và tự tại. Kính mời quý vị xem chương trình khóa tu hai ngày cuối tuần Thứ 7 và Chủ Nhật 14 và 15 Tây tháng 5, 2011. [cập nhật 25.4.2011]

»Tin về Pháp Hội Đặc Biệt tại Nam Cali vào ngày 28 và 29 tháng 5, anh Thiện Hội và ban tổ chức đã có được hội trường tại 12381 DALE, Garden Grove, CA 92841. Đồng thời ban tổ chức có dự định thuê 4 đến 5 phòng ngủ trong một motel cho quí Phật tử ở xa, không có thân nhân tại địa phương. Mọi chi tiết xin liên lạc:
    Liễu Nhân: 858-397-3376     Nguyễn Nga: 714-548-6696     Thiện Hội: 714-227-7824
[cập nhật 4-3-2011]
Tin Cập Nhật: Hội trường được ký hợp đồng nêu trên lại bị School District xóa với lý do là Alamitos sẽ bị bận vào 2 ngày cuối tuần dự định cho pháp hội. Anh Thiện Hội vừa cho biết rằng anh sẽ tìm một hội trường khác. [cập nhật 8-3-2011]

Tin cập nhật: Anh Thiện Hội đã tìm ra được một hội trường khác tọa lạc tại 16225 NEWHOPE ST. Fountain Valley, CA, 92708 cho Pháp Hội Đặc Biệt tại Nam Cali. Kính mời quý vị xem chương trình. [cập nhật 4-5-2011]

»Khóa Tu Học Đặc Biệt tại Atlanta do thầy Thích Thông Lai hướng dẫn vào 2 ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ Nhật 16 và 17 Tây tháng 4, 2011. Xin chư vị hãy mở ra xem để biết thêm chi tiết. [cập nhật 20.3.2011]

»Chương Trình Tu Học và Đón Xuân Tân Mẹo, tại Tầm Nguyên (I). Xin chư vị hãy mở ra xem để biết thêm chi tiết. Nhân năm mới Chùa Tầm Nguyên kính chúc quí vị an khang thịnh vượng, vạn sự kiết tường, thân tâm thường a lạc. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! [cập nhật 31-1-2011]

»Tham dự viễn liên bằng Yahoo Messenger (hình thức conference) trong thời pháp vào Chủ Nhật tuần này - Nếu quý đạo tràng phương xa có nhu cầu tham dự đối thoại trực tiếp cùng đạo tràng Tầm Nguyên I trong lúc thầy thuyết pháp thì xin email cho Minh Giác: HueTri@yahoo.com. [cập nhật 26-1-2011]

»Tin Đặc Biệt: Nhà Chùa hân hoan thông báo là THƯ VIỆN LÀNG DI ĐÀ Tầm Nguyên II tại Conroe Texas, sẽ được hoàn thành trong nay mai. Để chư vị Phật tử cư trú - đa số là cao niên - có món ăn tinh thần cao quý; có điều kiện tham khảo và nghiên cứu Kinh Điển Phật Giáo, trao dồi kiến thức văn hóa, xã hội, đời sống, khoa học, y khoa thường thức, và tiêu khiển giải trí lúc nhàn rỗi; Thầy Trụ Trì kêu gọi đại chúng, nếu có điều kiện đóng góp, xin hãy gửi cúng dường các bộ kinh, luật, luận Phật Giáo, cũng như các loại sách báo bổ ích và giá trị khác. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc: LÀNG DI ĐÀ TẦM NGUYÊN II, 12081 Doty Drive, Conroe TX 77303, USA; điện thoại (936) 264-2596; email TamNguyenII@yahoo.com. [cập nhật 15-1-2011]

»Chương Trình Trai Đàn Dược Sư, sẽ được cử hành tại Làng A Di Đà Tầm Nguyên (II) Conroe, Texas, từ ngày 11 tháng 2 cho đến 31 tháng 3, 2011 Dương Lịch. Kính xin chư vị hãy xem qua để biết thêm chi tiết. [cập nhật 8-1-2011]

»Để đáp ứng sự thỉnh cầu của chư vị Phật tử, thầy trụ trì đã tuyên bố vào trưa ngày 2 Tây tháng Giêng 2011 là: kể từ ngày Chủ Nhật 9 Tây tháng Giêng trở đi thầy sẽ trở lại thuyết pháp mỗi Chủ Nhật hàng tuần từ 11:30 sáng đến 1:00 trưa, những khi thầy có mặt tại Tầm Nguyên I và khi hoàn cảnh được thuận lợi. Và cũng như thường lệ, các thời pháp của thầy cũng sẽ được đưa lên PalTalkJustin.TV/ChuaTamNguyen (kính xin quý vị vào trang Video-PalTalk-Justin.tv để biết thêm chi tiết). [cập nhật 3-1-2011]

»Nhân dịp Tết Nguyên Đáng sắp đến, thầy trụ trì sẽ có một thời pháp tại chùa Tầm Nguyên I, tọa lạc tại Renton WA, vào Mồng 4 Tết Tân Mão, nhằm ngày Chủ Nhật 6 Tây tháng 2, 2011, từ 11:30am đến 1:00pm. Kính mời quý Phật tử đến chùa hoặc lên mạng dùng PalTalk/Justin.TV để dự thính. [cập nhật 2-1-2011]

»Nhân dịp lễ VÍA ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ năm nay, thầy trụ trì sẽ có một thời pháp tại chùa Tầm Nguyên I, tọa lạc tại Renton WA, vào ngày Chủ Nhật 26 Tây tháng 12, 2010, từ 11:30am đến 1:00pm. Kính mời quý Phật tử đến chùa hoặc lên mạng dùng PalTalk/Justin.TV để dự thính. [cập nhật 23-12-2010]

»Chương Trình Tu Học tại Làng A Di Đà tại Conroe, Texas do Thầy Thích Thông Lai hướng dẫn vào 3 ngày cuối tuần thứ Sáu, Bảy và Chủ Nhật, nhằm 17, 18 và 19 Tây Tháng 12 Năm 2010 Dương Lịch. Xin mời quý Phật tử mở xem (bản tu chỉnh ngày 20-11). [cập nhật 20-11-2010]

»Chương Trình Tu Học Thuyết Giảng Kinh Vô Lượng Thọ tại San Jose, California do Thầy Thích Thông Lai hướng dẫn vào Thứ Bảy 27 Tháng 11 Năm 2010 Dương Lịch. Xin mời quý Phật tử mở xem (bản mới tu chỉnh ngày 11-11). [cập nhật 11-11-2010]

»Chương Trình Tu Học Thuyết Giảng Kinh Lương Hoàng Sám tại Chandler, Arizona do Thầy Thích Thông Lai hướng dẫn vào Thứ Bảy 23.10.2010 và Chủ Nhật 24.10.2010 dưong lịch. Xin mời quý Phật tử mở xem (bản mới tu chỉnh ngày 29-9). [cập nhật 29-9-2010]

»Lễ Vu Lan năm nay sẽ được cử hành lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật nhằm ngày 29 tháng 8, 2010. Và sau khi thọ trai Thầy Trụ Trì sẽ có một thời pháp. Thời pháp này sẽ được đưa trực tiếp lên PalTalkJustin.TV/ChuaTamNguyen. Nhà chùa trân trọng kính mời quý Phật tử đến tham dự. [cập nhật 28-8-2010]

»Chùa hân hoan thông báo Khóa Tu và Lễ Khánh Thành LÀNG DI ĐÀ Tầm Nguyên II, do Thầy Thích Thông Lai hướng dẫn vào 3 ngày cuối tuần, 20, 21 và 22 Tây tháng 8. Để biết thêm chi tiết kính mời quý Phật tử xem bích chương: [trang 1-3], [trang 2-3][trang 3-3]. [cập nhật 18-7-2010]

»Khóa Tu Tại Stockton, Bắc Cali, hoàn toàn miễn phí, do Thầy Thích Thông Lai hướng dẫn vào 2 ngày cuối tuần, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 và 4 Tây tháng 7, tại địa chỉ:
   5355 Black Oak Dr.
   Stockton, CA 95212
Kính mời quý Phật tử xem chương trình, trang 1trang 2. Để biết thêm chi tiết và ghi danh, xin liên lạc các đạo hữu: Nguyễn Mẫn 408.712.0220; Nguyễn Cười 408.806.3507; Tâm Hiệp 209.992.1778. [cập nhật 8-6-2010]

»Khóa Tu tại nhà quàn Oak Hill Funeral Home, San Jose, do Thầy Thích Thông Lai hướng dẫn vào 2 ngày cuối tuần, thứ 7 và Chủ Nhật, 1 và 2 Tây tháng 5. Mọi chi tiết xin liên lạc các đạo hữu: Nguyễn Mẫn 408.712.0220; Diệu Hảo 408.898.6652; Diệu Linh 408.207.7292; Nguyễn Cười 408.806.3507. [cập nhật 28-4-2010]

»Nhân dịp Lễ Phật Đản năm nay, Thầy Thích Thông Lai sẽ có mặt 4 ngày trên đảo Maui - từ ngày thứ Sáu 28 Tây cho đến Thứ Hai 31 Tây tháng 5, 2010 - hoan hỷ thuyết pháp gieo duyên cùng quý Phật tử Hawaii tại:
   CHÙA TỪ HẠNH
   385 South Puunene Ave
   Kahului, HI 96732
Mọi chi tiết xin liên lạc Sư Cô Huệ Hảo (808) 873-8654 và đạo hữu Nguyễn Mẩn (408)712-0220. [cập nhật 7-4-2010]

»Một số phim video về Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật được đăng trên mạng: The Life of Buddha (BBC với phụ đề Việt ngữ); The Life of Buddha (BBC với phụ đề Anh ngữ); Buddha (hoạt họa Ấn Độ - Anh Ngữ); Buddha (hoạt họa ngắn - thuyết minh Anh ngữ). [cập nhật 26-3-2010]

»Khóa Tu Một Ngày Tại Westminster, CA do Thầy Thích Thông Lai hướng dẫn vào Chủ Nhật ngày 25/4/2010 ở địa điểm sau đây:
   MC Garvin Intermediate School
   9802 Bishop Pl. Westminster, CA 92683
Liên lạc các đạo hữu: Nguyễn Mẫn 408.712.0220; Diệu Hảo 408.898.6652; Diệu Linh 408.207.7292; Nguyễn Cười 408.806.3507; Thiện Hội 714.227.7824. [cập nhật 3-2-2010]

»Khóa Tu Tại NIỆM PHẬT ĐƯỜNG A DI ĐÀ Lancaster PA, vào hai ngày cuối tuần, Thứ 7 và Chủ Nhật ngày 15 và 16 Tây tháng 5, 2010 do Thầy Thích Thông Lai hướng dẫn.
Liên Lạc: 717.475.9535; 717.475.9527 hoặc email npdAdida@yahoo.com. [cập nhật 3-2-2010]

»Buổi họp vào ngày 13 Tây tháng 2, 2010, Thầy Thích Thông Lai đã từ bi tuyên bố vì hoàn cảnh không thuận lợi cho việc mua đất xây chùa mới như hiện tại nên số tiền Phật tử đã cúng dường cho việc mua đất xây chùa mới sẽ được hoàn trả lại. Kính xin chư vị theo dõi thu âm của buổi họp và emai về chùa hoặc liên lạc với cô Diệu Tịnh và anh Minh Chung để biết chi tiết. [cập nhật 2-14-2010]


»Khóa Tu Một Ngày Tại Arizona vào 7 Tháng 3, 2010 do Thầy Thích Thông Lai hướng dẫn. [cập nhật 2-1-2010]

»Khóa Tu Một Ngày Tại San Jose (Tháng 2, 2010) do Thầy Thích Thông Lai hướng dẫn vào Chủ Nhật ngày 7/2/2010 ở địa điểm sau đây:
   1401 E. SANTA CLARA ST.
   SAN JOSE CA 95116
Liên lạc các đạo hữu: Nguyễn Mẫn 408.712.0220; Diệu Hảo 408.898.6652; Diệu Linh 408.207.7292; Nguyễn Cười 408.806.3507. [cập nhật 3-1-2010]

»Nội dung buổi họp sắp tới vào ngày thứ 7, ngày 13 tháng 2, 2010; nhằm ngày 30 Tết lúc 11 giờ sáng. Thư Ký Chùa Tâm Nguyên I, vào ngày 24 Tây tháng Giêng, 2010 vừa qua, đã có gữi email cho Minh Giác về nội dung buổi họp đề cặp trên. Minh Giác xin được chia sẽ vài cảm nhận như sau: Nếu đã có một ngôi chùa mà không bảo trì và xây dựng là một điều mà không một vị Phật tử nào nở lòng cho dầu ngôi chùa hiện hữu có hạn hẹp khiếm khuyết. Thầy Trụ Trì và nhiều vị Phật tử đã đóng góp nhiều mồ hôi nước mắt mới có được một ngôi Tam Bảo như ngày hôm nay. Ngay trong buổi họp về việc xây dựng ngôi Tam Bảo vào ngày 8 tháng 2, 2009; trong lúc, dưới sự chứng giám của Thầy Trụ Trì, Ban Đại Diện Chùa cùng đại chúng đang bàn thảo về việc tìm nơi khác để xây dựng ngôi Tam Bao Tầm Nguyên mới, thì Minh Giác có phát biểu thiển ý là chúng ta cần phải uyển chuyển--nếu cách nào có lợi ích nhất thì chúng ta nên làm, cho là mua đất xây chùa mới, mua nhà thờ để biến thành chùa, và kể cả việc giử lại ngôi chùa hiện hữu và ra nổ lực xây dựng phát triển thêm. Và hiện tại Minh Giác cũng vẫn nghĩ là chúng ta nên uyển chuyển và kiên nhẩn đừng nên sớm bỏ qua bất cứ một phương cách nào trong việc phát triễn Chùa Tâm Nguyên I trong tương lai. Theo hoàn cảnh, như Thư Ký Chùa Tầm Nguyên I nêu lên trong thư email, thì với khoảng tiền mà chư vị Phật tử đã phát tâm đóng góp vào Quỹ Tạo Dựng Chùa Mới không đủ để thực hiện việc mua đất xây chùa mới như sự mong muốn của Ban Đại Diện Chùa. Và vậy phương cách nào là phương cách hay nhất để chúng ta bảo trì và phát triển ngôi Tam Bảo Tầm Nguyên I trong tương lai? Có lẽ bây giờ là lúc quý Phật tử có kiến thức sâu về giấy tờ luật pháp xây cất chùa, quý Phật có kiến thức về xây cất chùa, và quý Phật tử có kiến thức về việc vẽ sơ đồ kiến trúc, tạo phước bằng cách thi triễn tài năng của mình để lo giấy tờ luật pháp và sơ đồ kiến trúc ngỏ hầu thông qua chính quyền hữu trách tại địa phương để hợp thức hóa và tiến hành việc phát triễn xây dựng Chùa tại thành phố Renton. Việc xây dựng chùa có thể kéo dài năm mười năm cho nên lập thêm một Ban Bảo Trì và Xây Dựng để đảm trách công việc trọng hệ này có thể là một phương cách rất hay. Hy vọng rằng trong buổi họp tới này Chùa Tầm Nguyên sẽ có thêm những ý kiến xây dựng theo tinh thần hòa hợp cao thượng và có thêm sự góp sức của những tài năng mới để bảo trì và phát triễn ngôi Tam Bảo Tâm Nguyên I thành một nơi trợ duyên lý tưởng cho Phật tử mọi lứa tuổi ở mọi nơi dể dàng tầm cầu học và tu tập pháp giải thoát nạn luân hồi sinh tử của Đức Bổn Sư và được kề cận Đấng Từ Phụ A Di Đà khi xả báo thân này.

Sau đây là lá thư email mà Thư Ký Chùa Tâm Nguyên I đã gữi cho Minh Giác:
Kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử xa gần,

Thắm thoát mà gần một năm đã qua, kể từ ngày Chùa Tầm Nguyên khởi sự tìm kiếm địa điểm mới để tạo dựng ngôi Tam Bảo, trong cuộc họp ngày 8th/2/2009. Nhưng nhìn lại những tháng ngày đã trôi qua thì tất cả những dự tính và tìm kiếm địa điểm đã không được như ý nguyện của mọi người. Đó là vấn đề cần phải đặt ra là chúng ta phải làm gì?

Những vấn đề được đặt ra:

1) Chùa Tầm Nguyên I đã có một số tiền mà đại chúng phát tâm đóng góp, nhưng với số tiền đó thì nó chẳng đủ vào đâu--theo danh sách trên trang website thì số tiền hiện có là $247,825.30 (chùa đã nhận). Nếu khi muốn mua đất mới, thì chùa TNI vẫn phải vây mượn để bù đắp vào số tiền đó. Giả sử nếu TNI mua được đất thì Chùa có đủ khả năng để xây dựng cơ sở hay chỉ là mua được miếng đất rồi để đó chờ thời gian. Trường họp như vậy thì Chùa cũng vẫn không thể hoạt động được.

2) Địa điểm hiện nay của TNI tại Renton (18814 108th Ave SE Renton, WA 98055) nếu muốn sửa lại thì chúng ta cũng vẫn không có tiền để sửa, mà nếu có cơ hội để sửa, xây dựng thì Chùa cũng không thể chứa được nhiều người như sư phụ mong muốn.

Tóm lại thì dường như không có sự giải quyết.

3) Ngoài ra số tiền mà các đạo hữu phát tâm để xay dựng ngôi Tam Bảo mới thì chúng ta cũng không thể xử dụng vào việc sửa chữa TNI tại Renton hiện nay; vì nó trái ngược với sự mong mỏi và phát tâm của đại chúng, và trong trường họp nếu chúng ta may mắn mua được địa điểm mới nhưng Chùa vẫn không được xây dựng để hoạt động vì thiếu tài chánh, thì đây cũng là điều đi ngược lại với sự mong cầu của mọi người.

4) Một vấn đề không kém quan trọng cũng cần được đặt ra là mọi sự sửa chữa Chùa và xây Chùa, đều phải có giấy phép của City hay County, dự án kiến thiết, sơ đồ và kế hoạch; việc này cũng cần có một phần tài chánh để hổ trợ và các phí tổn cho việc này cũng tốn kém hơn so với các năm tháng trước đây. Ngoài ra thời gian để xin giấy phép, ý kiến của neighbors cũng phải kéo dài khoảng sáu tháng hay cả năm.

Kính thưa toàn thể quý đạo hữu phật tử xa gần, mục đích của cuộc họp trong ngày 13/2/2010 là để đón nhận tất cả các ý kiến của quý vị về số tiền xây dựng Chùa mới, mà quý đạo hữu xa gần đã phát tâm đóng góp tịnh tài trong các tháng năm qua (2009). Thưa toàn thể quý vị, theo thiện ý của Thầy Trụ Trì và BĐD thì Chùa TNI không thể giữ số tiền của đại chúng đã phát tâm để xây Chùa mới quá lâu mà không có một sự tiến triển nào, nhất là trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay như quý vị đã biết.

Thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử xa gần, cũng nhân tiện đây toàn Ban Đại Diện Chùa Tầm Nguyên I xin trân trọng thông báo là hiện nay, TNI không có giấy phép chính thức để hoạt động như một ngôi Chùa vì không hội đủ các tiêu chuẩn của city Renton đưa ra, nên TNI tại 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055, đã tạm chuyển thành nơi cư ngụ chính thức của Thầy Trụ Trì Thích Thông Lai. Tại TNI hiện nay sẽ không có tổ chức các khóa lể, thuyết pháp đông đảo như các năm qua, nhưng các đạo hữu Phật tử có thể ghé qua TNI để thăm viếng Thầy Trụ Trì, trong thời gian Thầy không bận đi hoàng pháp ở các Tiểu Bang xa, với một số lượng Phật tử hạn chế không quá đông đảo.

Xin trân trọng thông báo,

Thay mặt toàn BĐD/TNI

Lý Đạo
[cập nhật 2-1-2010]

»Lể Vía Đức Từ Phụ A Di Đà vừa qua, Thầy cùng một số Phật tử đã thỉnh tượng Tam Thánh bên ngoài an vị nơi chánh điện. Vì tầm cao quá khổ nên Thầy Trụ Trì đã phải nhọc nhằn cùng quý Phật tử mở rộng một phần phía trên trần của chánh điện và lệ khệ khiêng 3 pho tượng Tam Thanh bằng kim loại rất nặng. Nhờ ơn Thầy và chư vị Phật tử, tuy chùa vẫn chật hẹp như xưa nhưng bầy giờ chánh điện lại có vẽ khang trang và tươm tất hơn. Và đây là vài hình ảnh mà Minh Giác chụp vào tối hôm Thứ 7, ngày 23-1-2010.
Nếu không xem được hình slideshow xin hãy hạ tải Flash Player. [cập nhật 2-1-2010]

»Lá thư thông báo cuộc họp để bàn thảo về số tịnh tài do quý Phật tử thập phương đã cúng dường vào Ngân Quỹ Tạo Dựng Chùa và tìm phương cách bảo trì và phát triễn Chùa trong tương lai:
      Nam Mô A Di Đà Phật,

      Kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu Phật tử xa gần,

      Kính thưa toàn thể quý vị, thắm thoát ma gần một năm trôi qua, kể từ ngày Chùa Tầm Nguyên có cuộc hợp dể thảo luận về vấn đề duy trì địa điểm hiện có của Chùa Tầm Nguyên tọa lạc tại 18814 108th Ave SE, Renton WA 98055; hay là kiếm một địa điểm khác để xây dựng ngôi Tam Bảo mới.
      Thưa toàn thể quý vị, theo tinh thần buổi họp ngày 8/2/2009 thì toàn thể quý vị đạo hữu xa gần hiện diện trong ngày đã đồng ý đóng góp tịnh tài và tìm địa điểm mới để xây dựng ngôi Tam Bảo Chùa Tầm Nguyên. Tuy nhiên, sau gần một nam trôi qua, Chùa vẫn chưa có thể tìm được một địa điểm thích hợp, so với số tiền mà quý đạo hữu, Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường, thêm vào đó tình trạng kinh tế tại Hoa Kỳ nói riêng và toàn Thế Giới nói chung vẫn chưa có gì là sáng sủa và khả quan hơn so với năm qua.
      Thưa toàn thể quý vị đạo hữu Phật tử, cũng vì các lý do trên, nên Thầy Trụ Trì và toàn Ban Đại Diện Chùa Tầm Nguyên xin kính mời toàn thể quý vị nhín chút thời giờ, để chúng ta có thể ngồi lại trong ngày Thứ Bảy 13/2/2010 nhằm ngày 30 tháng 12 năm Kỷ Sửu (sẽ có các phương tiện truyền thông như PalTalk, Justin TV, Yahoo Messenger), để thảo luận về số tiền mà quý đạo hữu Phật tử xa gần đã phát tâm trong suốt thời gian qua (danh sách và số tiền cúng dường xây dựng chùa có đạng trên trang website ChuaTamNguyen.org) để xây dựng ngôi Tam Bảo Chùa Tầm Nguyên mới.
      • Địa điểm: Chùa Tầm Nguyên - 18814 108th Ave SE, Renton WA 98055
      • Thời gian: 11am
      • Ngày Thứ Bảy, 13/2/2010 nhầm 30 tháng 12 Âm Lịch

Xin trân Trọng thông báo          
Lý Đạo          
Ngày 14 tháng Giêng, 2010          

»Máy Xem Phim Trên Mạng Chùa [tách rời máy hát]

»Danh Sách Ấn Tống Kinh sẽ không còn được đăng tải trên mạng vì thiếu nhân viên phụ trách. [cập nhật 27-7-2010]

»Bấm vào đây để xem trọn vẹn Danh Sách Quỷ Tạo Dựng Chùa Mới. 10-02-2009
www.ChuaTamNguyen.org