Nguồn Phim Video Hạ Tải 
Phim Sinh Hoạt và Thuyết Pháp Chùa Tầm Nguyên, cho mobi
Xem phim trên YouTube
•Chú Lăng Nhiêm - Phạn Âm (Shurangama) (7.7.2012)
[h.264 mp4] [iso để ra DVD] [xem online]
•Khóa Tu Gieo Duyên Tuệ Nhãn 4.5.2012 (h.264 mp4 - 26.8.2012)
[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [xem online]
•Khóa Tu Gieo Duyên Tuệ Giác 23.11.2011 (h.264 mp4 - 26.6.2012)
[01] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [17] [18] [19] [xem online]
•Nguyên Nhân Chúng Ta Luân Hồi 08-04-2012 (8.4.2012)
[DVD 4.1GB iso];
•Giải Đáp Phật Pháp 11-12-2011 (11.12.2011)
[DVD 4.4GB iso];
[h264 702.9MB mp4]
•Lễ Động Thổ (đất mới tậu tại Olympia, WA USA) (3.7.2011)
[DVD 3.6GB iso];
[h264 963.8MB 720x480 mp4]
[h264 355.6MB mp4]
•Luận Nhân Quả 02 (3.7.2011)
[DVD 3.9GB iso];
[h.264 594.8MB]
•Luận Nhân Quả 01 (26.6.2011)
[DVD 3.9GB iso];
[h.264 585.6MB]
•Giải Đáp Phật Pháp 13 (bao gồm Giỗ Sư Ông và Sinh Nhật Thầy) (19.6.2011)
[DVD 4.4GB iso];
[h.264 666.4MB]
•Giải Đáp Phật Pháp 12 (12.6.2011)
[DVD 4.3GB iso];
[h.264 634.3MB]
•Pháp Hội Nam Cali DVD 1 (28 & 29.5.2011)
[DVD 3.9GB iso];
Tải h.264 và ogg video (6 phần)
•Pháp Hội Nam Cali DVD 2 (28 & 29.5.2011)
[DVD 4.1GB iso];
Tải h.264 và ogg video (6 phần)
•Pháp Hội Nam Cali DVD 3 (chưa có-đang thượng tải)
•Pháp Hội Nam Cali DVD 4 (28 & 29.5.2011)
[DVD 4.0GB iso];
Tải h.264 và ogg video (8 phần)
•Khóa Tu Phật Đản 2011 - 03 (15.5.2011)
[DVD 3.4GB iso];
[h.264 1014.5MB]
•Khóa Tu Phật Đản 2011 - 02 (14.5.2011)
[DVD 4.3GB iso];
[h.264 938.3MB]
•Khai Truyển Phá Chấp Chứng Đạo Ca (5.6.2011)
[DVD 3.7GB iso];
[h.264 569.4MB]
•Khóa Tu Phật Đản 2011 - 01 (14.5.2011)
[DVD 4.0GB iso];
[h.264 624.6MB]
•Đàn Dược Sư 2011-14 (20.3.11)
[DVD 3.9GB iso];
[Mp4 512Kb 766.5MB]
•Đàn Dược Sư 2011-13 (20.3.11)
[DVD 3.9GB iso];
[Mp4 512Kb 922.1MB]
•Đàn Dược Sư 2011-12 (20.3.11)
[DVD 3.9GB iso];
[Mp4 512Kb 582.0MB]
•Đàn Dược Sư 2011-11 (20.3.11)
[DVD 4.3GB iso];
[Mp4 512Kb 409.2MB]
•Đàn Dược Sư 2011-10 (20.3.11)
[DVD 3.9GB iso];
[Mp4 512Kb 415.1MB]
•Đàn Dược Sư 2011-09 (20.3.11)
[DVD 4.3GB iso];
[Mp4 512Kb 366.5MB]
•Đàn Dược Sư 2011-08 (20.3.11)
[DVD 3.9GB iso];
[Mp4 512Kb 807.5MB]
•Đàn Dược Sư 2011-07 (20.3.11)
[DVD 3.9GB iso];
[Mp4 512Kb 730.9.8MB]
•Đàn Dược Sư 2011-06 (20.3.11)
[DVD 3.9GB iso];
[Mp4 512Kb 407.8MB]
•Đàn Dược Sư 2011-05 (20.3.11)
[DVD 3.9GB iso];
[Mp4 512Kb 739.1MB]
•Đàn Dược Sư 2011-04 (20.3.11)
[DVD 4.3GB iso];
[Mp4 512Kb 407.8MB]
•Đàn Dược Sư 2011-03 (20.3.11)
[DVD 3.9GB iso];
[Mp4 512Kb 811.1MB]
•Đàn Dược Sư 2011-02 (20.3.11)
[DVD 3.9GB iso];
[Mp4 512Kb 454.5MB]
•Giải Đáp Phật Pháp (11) 22.5.2011 (22.5.11)
[DVD 4.0GB iso];
[H.264 720x400 1.0GB]hình rõ, nhẹ tải!!
Cho Máy Lưu Động:
[ipod 480x272 224MB]
•Giải Đáp Phật Pháp (10) 8.5.2011 (8.5.11)
[DVD 3.8GB iso];
[H.264 720x400 1.1GB]hình rõ, nhẹ tải!!
Cho Máy Lưu Động:
[ipod 480x272 219MB]
•Giải Đáp Phật Pháp (9) 1.5.2011 (1.5.11)
[DVD 3.6GB iso];
[H.264 720x400 1.2GB]hình rõ, nhẹ tải!!
Cho Máy Lưu Động:
[H.264 720x400 200.4MB]
•Kim Cang-Tu Bồ Đề 03 (24.4.11)
[DVD 3.4GB iso];
[DivX H.264 720x400 1.2GB]hình rõ, nhẹ tải!!
Cho máy lưu Động:
[m4v 480x272 200MB]
•Kim Cang-Tu Bồ Đề 02 (10.4.11)
[DVD 4.3GB iso];
[ipod 512kb.720x400 532MB]hình rõ, nhẹ tải!!
[DivX 720x400 500MB]
Cho máy lưu Động:
[m4v 480x272 200MB]
•Kim Cang-Tu Bồ Đề 01 (3.4.11)
[DVD 3.4GB iso];
[H.264 720x400 500MB]hình rõ, nhẹ tải!!
[DivX 720x400 200MB]
Cho máy lưu Động:
[m4v 480x272 200MB]
•Giải Đáp Phật Pháp 20.3.2011 (20.3.11)
[DVD 4.3GB iso];
[Mp4 512Kb 597.5MB]
Cho máy lưu Động:
[m4v 231.9MB 480x272]
•Giải Đáp Phật Pháp 13.3.2011 (13.3.11)
[DVD 4.3GB iso];
[Mp4 512Kb 598.0MB]
Cho Điện Thoại Lưu Động:
[mp4 200.4MB 480x272]
•Giải Đáp Phật Pháp 6.3.2011 (6.3.11)
[DVD 3.7GB iso];
[Mp4 512Kb 520.7MB]
Cho Điện Thoại Lưu Động:
[mp4 226.5MB 480x272]
•Giải Đáp Phật Pháp 6.2.2011 - Xuân Tân Mão (6.2.11)
[DVD 3.5GB iso];
[Mp4 512Kb 754.3MB]
Cho Điện Máy Lưu Động:
[mp4 199.2MB 480x272] [m4v 199.2MB 480x272]
•Giải Đáp Phật Pháp 30.01.2011 (30.1.11)
[DVD 3.9GB iso];
[Mp4 512Kb 528.8MB]
Cho Điện Thoại Lưu Động:
[mp4 252.6MB 320x240]
•Giải Đáp Phật Pháp 23.01.2011 (23.1.11)
[DVD 4.2GB iso];
[Mp4 512Kb 581.1MB]
Cho Điện Thoại Lưu Động:
[mp4 274.2MB 320x240]
•Giải Đáp Phật Pháp 9.01.2011 (9.1.11)
[DVD 4.3GB iso];
[512Kb Mp4 483.4MB]
Cho Điện Thoại Lưu Động:
[228.9MB 320x240 mp4]
•Lương Hoàng Sám (khóa tu tại Arizona) (29.9.2010 trọn bộ 2 DVD)
DVD-1: [4.3GB iso];
DVD-2: [4.2GB iso]
Cho Điện Thoại Lưu Động:
1-2 [384.7MB 176x144 3gp]
2-2 [289.3MB 176x144 3gp]
•Lễ Khánh Thành Làng Di Đà Tầm Nguyên II (20.8.2010 - 4 DVD)
DVD-1: [4.1GB iso];
DVD-2: [3.0GB iso];
DVD-3: [3.1GB iso];
DVD-4: [2.9GB iso]
Dạng Phim Mp4:
1-4 [3.1GB Mp4]
2-4 [2.5GB Mp4]
3-4 [2.5GB Mp4]
4-4 [2.8GB Mp4]
Cho Điện Thoại Di Động:
1-4 [329.7MB 320x240 3gp]
2-4 [239.8MB 320x240 3gp]
3-4 [261.7MB 320x240 3gp]
4-4 [306.6MB 320x240 3gp]
•Khóa Tu Tại Nhà Quàn Oak Hill (Cali) (1.5.2010 trọn bộ 3 DVD)
DVD-1: [4.4GB iso];
DVD-2: [3.3GB iso];
DVD-3: [4.0GB iso]
•Khóa Tu Westminster CA (25.4.2010 trọn bộ 2 DVD)
DVD-1: [4.2GB iso];
DVD-2: [3.5GB iso]
•Khóa Tu Tai Arizona (7.3.2010 trọn bộ 2 DVD)
DVD-1: [4.1GB iso];
DVD-2: [3.2GB iso]
•Khóa Tu Tại San Jose III - Vũ Trụ Quan (7.2.2010 trọn bộ 2 DVD)
DVD-1: [3.0GB iso];
DVD-2: [2.3GB iso]
•Khóa Tu Tại San Jose II - Vũ Trụ Quan (13.12.2009 trọn bộ 2 DVD)
DVD-1: [3.9GB iso];
DVD-2: [3.3GB iso]
•Tái Sinh - phóng sự (8.12.09) [2.0GB iso trọn vẹn DVD-1] [1.3GB iso trọn vẹn DVD-2]; iso DVD-1 cắt ra 3 phần: [1-3] [2-3] [3-3]; iso DVD-2 cắt ra 2 phần: [1-2] [2-2] (xin dùng 7 Zip để rắp lại và Imgburn để đốt .iso ra dĩa).
•Phim tài liệu về LÀNG A DI ĐÀ - Tầm Nguyên II ở Texas (28.11.09) [3.4GB iso trọn vẹn]; iso cắt 5 phần: [1-5] [2-5] [3-5] [4-5] [5-5]; đoạn phim quay từ không trung [926MB iso trọn vẹn]
•Khóa Tu Tại San Jose - Vũ Trụ Quan (11.1.20094 trọn bộ 2 DVD)
DVD-1: [4.4GB iso]; iso nén 7-zip ra 6 phần [1-6] [2-6] [3-6] [4-6] [5-6] [6-6] ; phần avi = 4.4GB [1-4] [2-4] [3-4] [4-4]
DVD-2: [3.9GB iso]
•Con Đường Siêu Phàm Nhập Thánh (27.9.09 tại Chùa Phật Tổ)