Danh Sách Chư Phật Tử Phát Tâm Cúng Dường Tạo Dựng Chùa Mới

   

#ID

Quý Danh

Số Tiền

Từ

Đã Nhận

Ngày Nhận

  

1

Phật tử ẨN DANH

$20,000

WA

$20,000.00

   

2

Diệu Nhân & chú Nga

$5,000

WA

$5,000.00

   

3

Nhuận Hoa

$2,000

WA

$2,000.00

06/21/09

  

4

Diệu Nghĩa

$2,000

WA

$2,000.00

06/10/09

  

5

Phật tử ẨN DANH

$2,000

WA

$2,000.00

06/10/09

  

6

Nguyễn Thái Uyên

$1,000

WA

$1,000.00

06/10/09

  

7

Hương linh ông Nguyễn Bá Cầm & bà Dương Thị Phấn

$2,000

WA

$2,000.00

   

8

Diệu Quán

$4,200

WA

$4,200.00

   

9

Diệu Không

$2,000

WA

$2,000.00

   

10

Diệu Trung

$1,000

WA

    

11

Diệu Thiện (+ $1000)

$2,000

WA

$2,000.00

   

12

Thân Nguyện (gđ)

$1,000

WA

$1,000.00

   

13

Diệu Ngân

$2,000

WA

$2,000.00

   

14

Hoang Khanh & Nguyen Phuong (gđ)

$5,000

WA

$5,000.00

   

15

bà Nguyễn Xuân Lài (tăng thêm $1,000)

$400

WA

$1,400.00

   

16

Lý Đạo

$5,000

WA

$5,000.00

04/20/09

  

17

Nhu Hanh, Kim Oanh, va Dieu Nguyen (Kim Thu) (gđ)

$3,000

NY

$3,000.00

05/01/09

  

18

Diệu Nguyện

$2,000

WA

    

19

Ngọc Cầm

$10,000

WA

$10,000.00

   

20

Diệu Huệ

$3,000

WA

$3,000.00

07/15/09

  

21

Tịnh Hảo (tiệm Nail City) tăng thêm 500

$500

WA

$1,000.00

   

22

Diệu Phước (cô Mỹ)

$* 0,000

WA

    

23

Diệu Cẫm

$5,000

WA

$5,000.00

   

24

Trang Wiske (em Diệu Quán)

$1,000

CA

$1,000.00

   

25

Sư Cô Huyền Dung (San Jose)

$500

CA

$500.00

06/21/09

  

26

cô Diệu Niệm (San Jose)

$2,000

CA

$2,000.00

06/21/09

  

27

Huệ Hương (Diệu Tận – San Jose)

$500

CA

    

28

Diệu Nhiệm (chị Loan – San Jose)

$500

CA

    

29

Diệu Thân & Minh Tâm (chị Phượng Bình – San Jose)

$2,000

CA

    

30

Thanh (em Diệu Thân – San Jose)

$500

CA

    

31

chú Cười (San Jose) tăng thêm $1000

$1,000

CA

$2,000.00

   

32

Hoàng Nguyễn (nam Cali)

$1,000

CA

$1,000.00

   

33

Mẫn & Linh (San Jose)

$2,000

CA

$2,000.00

07/25/09

  

34

Sư Cô (Dallas)

$1,000

TX

    

35

Diệu Quang (Nguyệt Nguyễn – Las Vegas)

$2,000

NV

    

36

cô Nga (Oregon)

$500

OR

    

37

Tuyết Mai Vuu (Midwaycity)

$100

CA

    

38

Thiện Nhân (Nguyễn Hữu Hạnh) vừa thêm $50 ngày 6/05/09

$500

WA

$300.00

04/26/09

  

39

Ánh Đức (Everett)

$5,000

WA

$5,000.00

   

40

Phật tử nữ ẨN DANH (Sài Gòn, Việt Nam)

$50

VN

$50.00

   

41

Minh Đại

$1,000

WA

    

42

Diệu Phước (Đoàn Thị Năm)

$1,000

WA

$1,000.00

   

43

Chú Minh Châu & Cô Diệu Lượng

$382

WA

$382.00

   

44

Khoa Trịnh & gia đình (San Francisco)

$1,000

CA

$1,000.00

   

45

Diệu Thiệp

$1,000

WA

$1,000.00

04/19/09

  

46

hương linh bà Nguyễn Thị An (2 lượng vàng)

$1,600

WA

$1,600.00

   

47

Alyssa Nguyễn

$400

WA

$400.00

   

48

Justin Nguyễn

$400

WA

$400.00

   

49

Diệu Huệ (cô Lan) tăng thêm $100

$500

WA

$600.00

   

50

Trương Thị Bích Thủy

$100

WA

$100.00

04/26/09

  

51

Nguyễn Thị Thanh Tâm

$500

WA

$500.00

   

52

Tịnh Viên (Trần T. K. Bích – Covington)

$1,000

WA

$1,000.00

   

53

Hương linh cụ bà Nguyễn thị Hòa, pd Phước Hiếu, mẹ cô Tịnh Viên

$316

WA

$316.00

   

54

Cô Quảng Hảo

$1,000

CA

$1,000.00

   

55

Trí Đạo (An Giang, Việt Nam)

$100

VN

$100.00

04/29/09

  

56

Trúc (Do Truc Ly – Maryland)

$300

MD

$300.00

   

57

Thi Lương & Nhứt Huệ (Florida)

$1,000

FL

$1,000.00

   

58

Cẩm Duyên (Pháp - $200 EUR ~ $250 USD)

$250

FRA

$250.00

04/15/09

  

59

Diệu Châu (cô Nguyễn Thị Hoa – Renton)

$1,000

WA

$1,000.00

   

60

Đức Minh và gia đình

$1,000

TX

$1,000.00

   

61

Amy Trần và gđ (Úc Châu–hồi hướng công đức cho cụ Trần Văn Tám, pd Quảng Đạo)

$2,000

AUS

$2,000.00

   

62

Chơn Thường Thảo (Thủy Lâm)

$120

CA

$120.00

   

63

Diệu Giác và Minh Thể (Maryland)

$1,000

MD

$1,000.00

   

64

Trần Lê Khương ($500 + 200 AUD  Úc Châu ~ $450 USD)

$450

AUS

$510.00

04/21/09

  

65

Diệu Phẩm (Saint Petersburg – Florida)

$3,000

FL

$3,000.00

05/08/09

  

66

Mac Quyen (Berlin, Đức – $200 EUR ~ $250 USD)

$250

GER

$258.85

   

67

Vũ Tuyết-Lan (Chantilly, VA – cúng dường thêm $1,000 = $2,000 total)

$2,000

VA

$2,000.00

   

68

Diệu Phương (Annie Trang – Canada)

$2,000

CAN

$2,000.00

   

69

Minh Luân và Diệu Dung (Úc Châu)

$1,000

AUS

$1,000.00

   

70

Thiện Đạt (Tấn – Osaka, Nhật Bản) thu nhận ngày 8 tháng 9, 2009

$1,000

JPN

$1,033.00

09/08/09

  

71

Diệu Xuân (Houston, Texas – chk)

$1,000

TX

$1,000.00

   

72

Diệu Mai (Lê Anh – San Francisco)

$200

CA

$200.00

04/01/09

  

73

Diệu Ngôn (Maryland)

$1,000

MD

$1,000.00

04/07/09

  

74

La Mỹ Loan (Canada - $300 CAD ~ $240 USD)

$240

CAN

$240.00

   

75

Minh Chiếu (Tran Quang Viên – Belgique – Bỉ) nhận $1000 - $500 ấn tống kinh

$385

BEL

$500.00

05/06/09

  

76

Minh Hồi và Diệu Hướng (San Francisco)

$1,500

CA

$1,500.00

05/03/09

  

77

Diệu Tâm (San Francisco) tăng thêm $500

$500

CA

$1,000.00

05/03/09

  

78

Diệu Toàn (San Francisco)

$500

CA

$500.00

   

79

Minh Phước (Thiện Mặc – San Francisco)

$500

CA

$500.00

   

80

Tịnh Thủy (Arizona)

$300

AZ

$300.00

   

81

Diệu Liên (Phạm thị Anh Tuyết – Tennesse)

$1,000

TN

$1,000.00

   

82

Diệu Ngọc và Minh Thiện

$2,000

TX

$2,000.00

   

83

Tịnh Hạnh (Arizona)

$1,000

AZ

$1,000.00

   

84

Bích Phạm

$500

WA

    

85

Tâm Phạm

$200

WA

    

86

Minh Giác và gđ (St. Petersburg, Florida)

$400

FL

$400.00

06/01/09

  

87

Chơn Huệ Thâm & Minh Đạo (Đạo Tràng Liên Đài St. Petersburg, Florida) tăng $200

$500

FL

$700.00

05/08/09

  

88

Diệu Nguyện (Đạo Tràng Liên Đài St. Petersburg, Florida)

$500

FL

$500.00

05/08/09

  

89

Diệu Đăng (Đạo Tràng Liên Đài St. Petersburg, Florida)

$1,000

FL

$1,000.00

05/08/09

  

90

Diệu Giác (Đạo Tràng Liên Đài St. Petersburg, Florida)

$500

FL

$500.00

05/08/09

  

91

Diệu Bảo (Đạo Tràng Liên Đài St. Petersburg, Florida)

$200

FL

$200.00

05/08/09

  

92

Nguyên Lộc (Đạo Tràng Liên Đài St. Petersburg, Florida)

$100

FL

$100.00

05/08/09

  

93

Diệu Thiện (Đạo Tràng Liên Đài St. Petersburg, Florida)

$100

FL

$100.00

05/08/09

  

94

Diệu Minh (Đạo Tràng Liên Đài St. Petersburg, Florida)

$500

FL

$500.00

05/08/09

  

95

Diệu Thanh (Đạo Tràng Liên Đài St. Petersburg, Florida)

$200

FL

$200.00

05/08/09

  

96

Giác Hạhh Ái (Nguyễn Ái Cơ – Sài Gòn, Việt Nam)

$200

VN

$200.00

   

97

Tịnh & Tùng Dau (San Jose, Cali)

$1,000

CA

$1,000.00

   

98

Liên Thảo (Phạm Thị Thảo – Sài Gòn, Việt Nam)

$1,000

VN

$1,000.00

05/11/09

  

99

Cindy (San Jose, Cali)

$500

CA

$500.00

   

100

Quảng Trang (San Jose, Cali)

$500

CA

$500.00

   

101

Diệu Nguyệt (Vicky – San Jose)

$500

CA

$500.00

06/21/09

  

102

Hứa Thị Thuận và gđ (Boston – Massachusetts)

$500

MA

    

103

Nguyễn Thị Lai và gđ (Boston – Massachusetts)

$500

MA

    

104

Nguyễn Thị Phương (Australia – cô DạThảo chuyển giùm)

$300

AUS

$300.00

   

105

Đoàn Tấn Long (Việt Nam – cô DạThảo chuyển giùm)

$100

VN

$100.00

   

106

Khưu Minh Thánh và Huỳnh Thị Hai (bạn chú Minh Thức)

$1,000

WA

$1,000.00

04/30/09

  

107

Minh Thức và Diệu Nghiêm

$2,000

WA

$2,000.00

04/30/09

  

108

Phật tử nữ ẨN DANH (San Jose, Cali)

$200

CA

$200.00

   

109

Như Thanh và mẹ Liễu Quý (bà Đỗ Thị Hương – Chicago, Illinois)

$700

IL

$700.00

   

110

Nguyên Phương và gđ (cô của Như Thanh, bà Hoàng Thị Thuộc – Minesota)

$200

MN

$200.00

   

111

Phật tử nữ ẨN DANH (Lancaster, Pennsylvania)

$500

PA

$500.00

04/24/09

  

112

Diệu Nguyên (Hue Barry – Texas)

$1,000

TX

$1,000.00

   

113

Diệu Tướng (Tăng thị Xuân) St. Petersburg, Florida

$500

FL

$500.00

   

114

Vũ thị Hồng (Houston, Texas)

$500

TX

$500.00

   

115

Trần thị Đào (Houston, Texas)

$500

TX

$500.00

   

116

Diệu Nhàn (mẹ cô Diệu Ngân – San Jose)

$1,000

CA

$1,000.00

   

117

Phan Sơn (Kentucky)

$2,000

KY

    

118

Nguyễng Q. Vũ và Trần thị Thanh Thảo (New York)

$100

NY

$100.00

   

119

Gia Đình TầmSư HọcĐạo (Pháp – 200 EUR ~ 254 USD)

$254

FRA

$256.98

   

120

Anh Dũng và Chị Điệp gđ (San Jose, Cali)

$500

CA

    

121

Hải Sơn (Steven) và Hồng Ngọc (San Francisco – Nguyện hồi hướng công đức cho hương linh PT Nguyễn thị Phúc pd Diệu Đức. Cầu cho hương linh trong đời sau mau gặp duyên lành Tịnh Độ, phát Bồ Đề tâm, trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật để bao nhiêu nghiệp chướng được tiêu trừ và lâm chung được vãng sanh Cực Lạc Quốc)

$500

CA

$500.00

05/18/09

  

122

Liễu Ngộ và gđ – (Pauline Lê Ngọc Dung - Richmond, Texas)

$300

TX

$300.00

   

123

Lý Thị Mùi và gđ (College Park, Maryland)

$400

MD

$400.00

05/18/09

  

124

Lâm Tài Phùng (College Park, Maryland)

$100

MD

$100.00

05/18/09

  

125

Võ Thới (Cali)

$500

CA

    

126

Diệu Duyên (Monterey Park, Cali)

$2,000

CA

    

127

Diệu Huệ (Trương Thị Bách Mai - St. Petersburg, Florida)

$500

FL

$500.00

   

128

Khưu Cường (Jason – Palmdale, Cali) giảm $500 vì hoàn cảnh đặc biệt gđ

$1,000

CA

$500.00

   

129

hương linh Nguyễn Quí (Phật tử pháp danh Đức Thiền – $1,000 CND)

$773

CAN

$773.00

03/16/09

  

130

gđ Nguyễn Thị Vy (pháp danh Tịnh Ngọc - $300 CND)

$232

CAN

$232.00

03/16/09

  

131

gđ Anh Gergely (pháp danh Diệu Mỹ - $300 CND)

$232

CAN

$232.00

03/16/09

  

132

gđ Nguyễn Thị Ngọc Liên (pháp danh Diệu Lạc - $300 CND)

$232

CAN

$232.00

03/16/09

  

133

Diệu Từ (đạo tràng Liên Đài – St. Petersburg, Florida)

$500

FL

$500.00

05/08/09

  

134

Phật tử nữ ẨN DANH (Maryland)

$1,000

MD

$1,000.00

04/15/09

  

135

Phạm thị Cẩm Lê (Nguyễn Ly San Jose, Cali)

$100

CA

$100.00

10/08/09

  

136

hương linh ông Trần Văn Trung (ba cô Trần Thu Yến, Redwood $500 - $200 ấn tống kinh) (tăng thêm $200 tạo dựng chùa??? Tịnh tài ấn tống đã cúng dường 22/3 ???)

$300

CA

$500.00

04/20/09

  

137

Đức Thạnh (Tăng Thu Hà – Hamburg, Đức – $500€~$638.32USD; 100€ ấn tống kinh; 100€ phóng sanh)

$638

GER

$638.44

05/22/09

  

138

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG (Tampa, Florida)

$1,000

FL

$1,000.00

   

139

Trần thị Mỹ Dung (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$500

FL

$500.00

   

140

Đinh Bội Lê (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$20

FL

$20.00

   

141

Mai Lài (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$20

FL

$20.00

   

142

Tâm Lương (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$400

FL

$400.00

   

143

Diệu Ngộ (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$100

FL

$100.00

   

144

Huệ Ngọc (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$100

FL

$100.00

   

145

Diệu Danh (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$20

FL

$20.00

   

146

Diệu Lộc và gia đình (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$620

FL

$620.00

   

147

Diệu Hoa (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$100

FL

$100.00

   

148

Từ Châu (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$100

FL

$100.00

   

149

Ngọc Pháp (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$50

FL

$50.00

   

150

Nhật Pháp (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$100

FL

$100.00

   

151

Chơn Ngọc (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$30

FL

$30.00

   

152

Diệu Pháp và gia đình (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$100

FL

$100.00

   

153

Diệu Phước (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$100

FL

$100.00

   

154

Diệu Thuận (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$100

FL

$100.00

   

155

Diệu Thiện (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$50

FL

$50.00

   

156

Diệu Hiền (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$20

FL

$20.00

   

157

Diệu Kiến (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$100

FL

$100.00

   

158

Diệu Như (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$50

FL

$50.00

   

159

Chúc Nữ (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$20

FL

$20.00

   

160

Bình Ngọc (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$500

FL

$500.00

   

161

Diệu Gấm (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$100

FL

    

162

Từ Ngọc Linh (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$40

FL

    

163

Diệu Hảo (Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tampa)

$30

FL

    

164

Minh Thịnh và Diệu Hoa (tăng thêm $100)

$200

CA

$300.00

04/26/09

  

165

gia đình Cô Diệu An và Diệu Châu (Tampa, Florida)

$1,000

FL

$1,000.00

   

166

Duyên Thủy (cô Kim Trang, Oklahoma City)

$500

OK

$500.00

05/10/09

  

167

Mai Mỹ (bạn của Phật tử ẩn danh số 108 – Antioch, Cali)

$200

CA

    

168

Hạnh Nguyện (Nguyễn Thị Nga – Renton, WA)

$200

WA

    

169

gia đình Lê Trà-Ngọc (Wausau, Wisconsin)

$500

WI

$500.00

05/04/09

  

170

bà Viên (Tacoma)

$500

WA

$500.00

   

171

Diệu An (San Francisco – cô Diệu Mai email giùm)

$500

CA

$500.00

04/01/09

  

172

chị Phương (Maryland – Anh Nguyen gửi)

$50

MD

$50.00

04/24/09

  

173

bà Kim Khue (Maryland – Anh Nguyen gửi)

$20

MD

$20.00

04/24/09

  

174

VÔ DANH (Maryland – Anh Nguyen gửi)

$200

MD

$200.00

04/24/09

  

175

Phật tử nữ ẨN DANH (Antioch, Cali)

$200

CA

$300.00

04/19/09

  

176

Bảo Liên

$500

TX

$500.00

12/21/09

  

177

Dana Trương

$200

TX

$200.00

12/21/09

  

178

Quảng Trí và Quảng Tuệ (New York)

$500

NY

$500.00

   

179

Huệ Thuận (Trần Nga) chung với #261 tổng cộng $150

$100

CA

$100.00

   

180

Huỳnh Thị Tư (má cô Thu Yến – Redwood, Cali)

$500

CA

$500.00

04/20/09

  

181

Diệu Phước (Trần HươngNga – Maryland)

$500

MD

$500.00

04/15/09

  

182

Phật tử ẨN DANH (Lancaster, Pennsylvania)

$400

PA

$400.00

   

183

hương linh cụ Nguyễn Tiến Phú (pháp danh Thanh Tấn thân sinh của đạo hữu Nguyễn Tiến Anh vừa mới từ trần. Mong rằng phước đức cúng dường sẽ mang nhiều lợi lạc cho cụ nơi Tây Phương Cực Lạc, và sớm đắc quả vị để góp sức cùng chư Phật và chư bồ tát hiện tiền cứu độ chúng sanh)

$500

MD

$500.00

04/24/09

  

184

Tịnh Văn (bé Diễm Vy – Maryland)

$20

MD

$20.00

04/24/09

  

185

Liễu Huệ và gia đình (Trần Thơ – Newark)

$5,000

CA

$5,000.00

06/21/09

  

186

Diệu Tịnh và Diệu Từ (Bành Ngọc Kim và Melinda – Lousiana)

$500

LA

$500.00

   

187

Liễu Tường (Phạm Hảo - San Jose, Cali)

$150

CA

$150.00

   

188

Phùng vĩnh Cân

$500

WA

$500.00

   

189

Phùng Diệm Trân

$500

WA

$500.00

   

190

Phùng Nguyên Phân

$100

WA

$100.00

   

191

con ông Lê Văn Chức (Washington)

$500

WA

    

192

Mỹ Liên (Australia) tăng thêm $100

$200

AUS

$300.00

   

193

Diệu Ngọc (em cô Mỹ Liên td Trần thị Thu Thủy ở Texas)

$100

TX

$100.00

   

194

Thùy Hoàn (Australia)

$910

AUS

    

195

Diệu Tạng

$1,000

WA

    

196

ga đình cô Diệu Hà (Diệu Thủy)

$2,000

WA

$2,000.00

04/26/09

  

197

hương linh Thiện hữu (Ông Ngọc Thành)

$5,000

WA

    

198

Liễu Minh (Sacramento, bắc Cali)

$500

CA

$500.00

   

199

Minh Độ và Diệu Viên (Chicago, Illinois)

$100

IL

$100.00

   

200

Tắt Hồng (Tây Đức-$300€ ~ $382.99 USD; $100€ ấn tống kinh) đã chuyển $1,600€=$ 2,042.62 USD Western Union hx:1.2766358 chung cho #137 và #223

$383

GER

$383.06

05/22/09

  

201

AchayNPhatVSanh (Paltalk – San Jose)

$100

CA

$100.00

   

202

hương linh ông Trần Văn Trọng (pháp danh Minh Phước Lê Thành – San Jose)

$100

CA

$100.00

   

203

bà Trần Thị Trọng (pháp danh Diệu Tâm Lê Hiếu – Việt Nam)

$100

VN

$100.00

   

204

Phật tử nữ ẨN DANH (San Jose, Cali)

$100

CA

$100.00

   

205

Hương linh ông Trần Văn Liêm

$1,000

WA

$2,000.00

   

206

Diệu Hân (Spokan, Washington)

$1,000

WA

$1,000.00

11/01/09

  

207

Phúc Hưng & Diệu Thảo

$100

WA

$100.00

11/01/09

  

208

Phúc Tuấn và Dung

$100

WA

    

209

Phúc Khoa & Nhật Huệ Hiền

$100

WA

$100.00

11/01/09

  

210

Benjamin Nguyễn Thái

$100

WA

    

211

Minh Triết

$1,000

WA

$1,000.00

   

212

tiệm vàng Nguyễn Vũ

$100

WA

$100.00

   

213

Nguyễn Thị Bé

$60

WA

$60.00

   

214

Trần Đức Thinh

$100

WA

$100.00

   

215

Trần Đức Thắng

$100

WA

$100.00

   

216

Trần Thị Anh Thư

$100

WA

$100.00

   

217

Trần Thị Tú Quyên

$100

WA

$100.00

   

218

Trần Thị Bảo Trâm

$100

WA

$100.00

   

219

Qui Tuấn N. Nguyễn

$400

CA

$400.00

   

220

cô Tuyên Ngọc (Trần thị Xuân Lan)

$1,000

WA

    

221

Huynh Le Doan/Nang (Portland, Oregon)

$2,000

OR

$2,000.00

04/23/09

  

222

gia đình họ Lê (chuyển ngân phiếu qua ngân hàng Chase nước ngoài)

$1,000

?

    

223

Viên Hạnh (Nguyễn Thị Bích Thủy, Tây Đức–$300€~$382.99USD;$200€ ấn tống kinh)

$383

GER

$383.06

05/22/09

  

224

Lê Thị Quyên (Việt Nam)

$200

VN

$200.00

04/29/09

  

225

Viet Lu & Nhien Pham (Fernamdina, Florida)

$100

FL

$100.00

   

226

Trần Lê Phước Thọ (Sacramento, Cali)

$100

CA

$100.00

04/29/09

  

227

ông bà Phạm V. Trí (Cali $100 xây chùa; $30 in kinh Nhật Tụng; $20 phóng sanh)

$100

CA

$100.00

   

228

hương linh ông Nguyễn Tươi Huệ

$1,000

WA

$1,000.00

   

229

Diệu Hão (Ky Thị Bùi)

$100

NC

$100.00

   

230

Phong Bạch (hồi hướng cho cụ Phan Ngọc Sương 83 tuổi)

$200

 

$200.00

   

231

Long Nguyễn

$100

FL

$100.00

   

232

James H. V. & Kim Nguyễn

$1,000

WA

$1,000.00

   

233

Diệu Ngọc & Tuyết Sung

$100

ID

$100.00

   

234

Phượng em Lan

$20

ID

$20.00

   

235

Trang Bùi

$20

ID

$20.00

   

236

Hồng

$10

ID

$10.00

   

237

bà Bê

$20

ID

$20.00

   

237

chị Hà

$20

ID

$20.00

   

239

Duyên

$20

ID

$20.00

   

240

Kim Đăng

$20

ID

$20.00

   

241

Tâm Ngô

$20

ID

$20.00

   

242

Diệu Châu

$10

ID

$10.00

   

243

Tâm Hiền

$10

ID

$10.00

   

244

Phúc Ngôn

$100

CA

$100.00

   

245

Nguyên Cảnh

$100

CA

$100.00

   

246

Phúc Thệ

$100

CA

$100.00

   

247

Khoa Trinh & Nhung Nguyen Thị Trần (trùng với # 44)

 

CA

    

248

Như Quang, Như Trang, Như Ý, Như Thành

$1,000

AR

$1,000.00

   

249

Ngô Văn Hải & Nguyễn Thị Phúc

$200

WA

$200.00

   

250

Đinh Vinh

$100

WA

$100.00

   

251

Ngô Thùy Trang

$100

WA

$100.00

   

252

hương linh phật tử Diệu Minh, hưởng thọ 82 tuổi

$50

WA

$50.00

   

253

Tung Dau & Suong T. Phuong

$1,000

CA

$1,000.00

   

254

Tam Đan Pham ($900 cho #109 và #110)

 

IL

    

255

Janny Le

$200

IL

$200.00

   

256

Đồng Huê

$100

FL

$100.00

   

257

Hao My Pham ($150 cho #227)

$0

CA

$0.00

   

258

Phước, Thủy, và Lộc

$150

RI

$150.00

04/15/09

  

259

Tùng Lê

$1,000

MI

$1,000.00

   

260

Trang Ngọc Châu

$100

PA

$100.00

   

261

Ngọc Hiếu (chung với #179)

$50

CA

$50.00

   

262

Minh Tánh & Nhuận Hoa

$1,000

TX

$1,000.00

   

263

Diệu Tận, bạn, và gia đình

$500

CA

$500.00

   

264

Phật tử ẨN DANH

$200

IL

$200.00

   

265

(trùng với #225)

      

266

gia đình Phật tử ẨN DANH (Lancaster, PA)

$3,000

PA

$3,000.00

   

267

cụ Trần Thị Hồi (pd Diệu Thuận – Bakersfield, Cali)

$100

CA

$100.00

04/26/09

  

268

Dương Thị Hiền (Diệu Đức – Bakersfield, Cali)

$100

CA

$100.00

04/26/09

  

269

Nguyễn Hiền Ngọc Hân (Diệu Hạnh-Bakersfield, Cali)

$50

CA

$50.00

04/26/09

  

270

Thạch Minh Tuấn (Bakersfield, Cali)

$50

CA

$50.00

04/26/09

  

271

Thạch Kiến Tường (Bakersfield, Cali)

$50

CA

$50.00

04/26/09

  

272

cụ Đạt Lượng (Bakersfield, Cali)

$100

CA

$100.00

04/26/09

  

273

Đạt Tiết (Bakersfield, Cali)

$200

CA

$200.00

04/26/09

  

274

Hạnh Duyên (Bakersfield, Cali)

$100

CA

$100.00

04/26/09

  

275

Quãng Từ Tâm và Quãng Hoa Tiên (Bakersfield, Cali)

$100

CA

$100.00

04/26/09

  

276

Đạt Nhạn và các con (Bakersfield, Cali)

$100

CA

$100.00

04/26/09

  

277

Phật tử ẨN DANH (Kent)

$200

WA

$200.00

04/15/09

  

278

Diệu Hằng

$500

CA

$500.00

04/15/09

  

279

Trần Thị Minh Kiều (hồi hướng cho hương linh cha: Trần Văn Mỹ pháp danh Thiện Phúc và mẹ huỳnh Thị Hiệp pháp danh Diệu Thuận

$2,000

TX

$2,000.00

04/15/09

  

280

Bang Kinh Tran & Vui Thi Ngo

$100

CA

$100.00

04/15/09

  

281

Hoi Thanh Do & Mai T. Pham

$1,000

NC

$1,000.00

04/15/09

  

282

(trùng với # 258 ???)

$0

RI

$0.00

04/15/09

  

283

Susan Nguyen Tat & Xuanny Tat

$2,000

CA

$2,000.00

04/15/09

  

284

Phật Tử ẨN DANH

$700

MN

$700.00

04/15/09

  

285

Thong Huynh

$1,000

WI

$1,000.00

04/15/09

  

286

Quãng Thiện Tâm & gia đình

$200

CA

$200.00

04/19/09

  

287

Gia Đình Nhiễu Nguyễn

$200

WA

$200.00

   

288

Phùng Vĩ Sanh

$50

WA

$50.00

   

289

Phùng Tô Hà

$200

WA

$200.00

   

290

Chương Q. Tran & Phong C Loc

$500

PA

$500.00

   

291

Sơn V. Phan

$2,000

KY

$2,000.00

   

292

Huỳnh Ngọc Hiền (Liễu Tâm)

$100

TX

$100.00

04/19/09

  

293

Võ Hồng Minh (Minh Hiếu)

$50

TX

$50.00

04/19/09

  

294

Võ Minh Tài (Minh Thảo)

$50

TX

$50.00

04/19/09

  

295

Huỳnh Xuân Mai (Quảng Ái)

$200

CA

$200.00

04/19/09

  

296

Cao Hoành Dịnh (Chúc Tâm) & Hồ Thị Thương (Quảng Tùng)

$150

TX

$150.00

04/19/09

  

297

Phật tử ẨN DANH (Roseville, CA)

$500

CA

$500.00

04/19/09

  

298

Minh Bùi & An Thi Ngọc Nguyễn

$1,000

NY

$1,000.00

04/20/09

  

299

Dung Ngọc, Diệu Phúc, Huệ Ngọc

$500

CA

$500.00

04/20/09

  

300

Trần Thị Kim Loan

$200

AUS

$200.00

04/20/09

  

301

Diệu Ngọc (Everett, Washington)

$100

WA

$100.00

04/23/09

  

302

Hồ Thị Phương

$200

FL

$200.00

04/23/09

  

303

Phật Tử ẨN DANH

$100

FL

$100.00

04/23/09

  

304

Thiện Tánh

$200

CA

$200.00

04/23/09

  

305

Nguyệt Nguyễn và gđ

$500

CA

$500.00

04/23/09

  

306

Cuong Le

$200

TX

$200.00

04/24/09

  

307

Diệu Linh

$100

OH

$100.00

04/24/09

  

308

Ti (NhutMy T. Tran)

$50

IN

$50.00

04/24/09

  

309

Anh M. Ta & Huynh Mỹ Linh

$200

NJ

$200.00

04/24/09

  

310

Huỳnh Thủy Ngọc ($500 AUD ~ 350.797 USD chưa đổi???)

$351

AUS

$350.80

04/27/09

  

311

Cuong V. Nguyen & Thuy T. Vo

$700

OR

$700.00

04/27/09

  

312

Quảng Huyền (Cầm Trần)

$300

CA

$300.00

04/27/09

  

313

Vạn Ngọc (Ngô Trung Kiều $500 USD)

$500

SWE

$500.00

04/27/09

  

314

Dao Bui

$500

FL

$500.00

04/29/09

  

315

Minh Hạnh & Nguyên Trinh

$200

AR

$200.00

04/30/09

  

316

Vương Đắc Đức & Viên Từ

$50

AR

$50.00

04/30/09

  

317

Diệu Âm

$60

AR

$60.00

04/30/09

  

318

Minh Nghị & Diệu Huệ

$100

AR

$100.00

04/30/09

  

319

Phật Tử ẨN DANH (Oklahoma)

$300

OK

$300.00

04/30/09

  

320

Thu & Hai

$100

AR

$100.00

04/30/09

  

321

Thiện Trường & Viên Trang

$200

AR

$200.00

04/30/09

  

322

Như Huyền

$50

TX

$50.00

04/30/09

  

323

Gia đình họ Trần

$1,216

AZ

$1,216.00

05/04/09

  

324

Phật Tử ẨN DANH

$100

OR

$100.00

05/04/09

  

325

Huỳnh Bảo Ngọc (San Francisco)

$100

CA

$100.00

05/04/09

  

326

Trung Phước  (Paltalk)

$200

CA

$200.00

05/08/09

  

327

Ha Tran

$100

CA

$100.00

05/08/09

  

328

Diệp Lan Phương (Đạo Tràng Liên Đài St. Petersburg, Florida)

$50

FL

$50.00

05/08/09

  

329

Chơn Chánh (Đạo Tràng Liên Đài St. Petersburg, Florida)

$50

FL

$50.00

05/08/09

  

330

Quốc Thanh & Thanh Miên (Đạo Tràng Liên Đài St. Petersburg, Florida)

$100

FL

$100.00

05/08/09

  

331

Trần Yến Dân (hồi hướng cho cha mẹ Trần Tam & Chung Xiếu Lang)

$100

AUS

$100.00

05/11/09

  

332

Khưu Quốc Vinh, Khưu Minh Hợp, & Khưu Huệ Thanh

$100

AUS

$100.00

05/11/09

  

333

Quảng Chánh & Quảng Tuyên

$100

CA

$100.00

05/11/09

  

334

Châu Nguyễn & Hằng Lê

$500

CA

$500.00

05/11/09

  

335

gia Đình Tịnh Thanh

$1,400

WA

$1,400.00

05/11/09

  

336

Quảng Xuân

$200

OH

$200.00

05/11/09

  

337

Christina Nguyen

$100

CA

$100.00

05/11/09

  

338

Tran MD Derek

$100

IL

$100.00

05/11/09

  

339

Tran Luat Derek

$50

IL

$50.00

05/11/09

  

340

Diệu Hòa

$500

PA

$500.00

05/18/09

  

341

Lý Vĩ Hớn

$100

CT

$100.00

05/18/09

  

342

hương linh Phạm Văn Trí (pháp danh Pháp Tuệ, sinh ngày 24-5-1930 tạ thế ngày 6-5-2009 - $200 xây chùa, $200 ấn tống kinh sách)  nhận thêm chi phiếu $550 chia ra: $200 xây chùa; $200 ấn tống kinh; 150 ấn tống kinh Địa Tạng...?

$300

CA

$300.00

05/22/09

  

343

 hương linh bà Huỳnh Thị Ba (mất năm Kỷ Sửu, thọ 80 tuổi)

$100

?

$100.00

05/22/09

  

344

Tan Phan (pd Thánh Từ)

$30

CA

$30.00

05/22/09

  

345

Lê Ngọc Lành

$1,500

MD

$1,500.00

05/26/09

  

346

Châu Ngọc Liên (pd Diệu Hoa)

$200

OH

$200.00

05/26/09

  

347

Chanh Do

$100

IL

$100.00

05/26/09

  

348

Quang D Ma & QueHuong N. Ma ($100 xây chùa; $50 ấn tống kinh)

$100

NJ

$100.00

05/07/09

  

349

Thanh Nguyen

$50

CA

$50.00

05/31/09

  

350

Phật Tử ẨN DANH

$200

TX

$200.00

05/31/09

  

351

Hong Van Thi Duong (San Jose)

$100

CA

$100.00

   

352

Liêm Thanh La & Thuy Bich Thi Nguyen

$200

OR

$200.00

06/01/09

  

353

Khưu Quốc Minh & Quyên

$500

NY

$500.00

06/01/09

  

354

Phật tử Diệu Tâm & Diệu Phúc (gđ Phước Huy- Sài gòn Vn)

$50

VN

$50.00

06/09/09

  

355

Chơn Minh Tịnh

$1,000

NY

$1,000.00

06/10/09

  

356

gđ Huỳnh Đức Huy & gđ Phùng Mỹ Hảo (Úc Châu)

$147

AUS

$146.91

   

356

Thầy Linh Nhẫn

$500

CA

$500.00

06/21/09

  

358

Thanh Tịnh

$200

CA

$200.00

06/21/09

  

359

Đoàn Thị Hiệp (sẽ gữi thêm $100)

$500

CA

$400.00

06/21/09

  

360

Vợ chồng Liễu Minh

$500

CA

$500.00

06/21/09

  

361

Tuệ Quảng

$100

CA

$100.00

06/21/09

  

362

Liễu Huệ

$100

CA

$100.00

06/21/09

  

363

Diệu An & Tâm Phụng

$500

CA

$500.00

06/21/09

  

364

Diệu Hảo

$500

CA

$500.00

06/21/09

  

365

Mary Vũ Đặng

$100

CA

$100.00

06/21/09

  

366

Chúc Giải

$100

CA

$100.00

06/21/09

  

367

Từ Mỹ Ngọc

$40

CA

$40.00

06/21/09

  

368

Phật Tử ẨN DANH (Úc Châu)

$200

AUS

$200.00

06/21/09

  

369

Tuyết Mai Nguyễn

$100

CA

$100.00

06/21/09

  

370

Carly Trịnh (Suzata Hồng Ngọc)

$100

IL

$100.00

06/21/09

  

371

Phu Thi Nguyễn (Diệu Thiện)

$100

VA

$100.00

06/21/09

  

372

gđ Bình Bùi

$200

DE

$200.00

06/21/09

  

373

My Trung Le & Thanh Nguyen

$50

CA

$50.00

06/21/09

  

374

Huệ Nhẫn

$40

?

$40.00

06/21/09

  

375

Hung V. Tran & Mai T. Trương (Saratoga,CA)

$500

CA

$500.00

06/25/09

  

376

Diệu Quang (London, Canada - $200 CAD)

$167

CAN

$166.62

06/25/09

  

377

Tom Le & Van T Lam

$100

CA

$100.00

07/02/09

  

378

Phật tử ẨN DANH (Quincy, MA)

$300

MA

$300.00

07/02/09

  

379

Jennie Tran (Thân tu)

$200

CA

$200.00

07/15/09

  

380

Trang Ánh Tuyết (Diệu Nhung)

$500

MA

$500.00

07/15/09

  

381

Kim Loan Duong (Loan Ngoc)

$100

FL

$100.00

07/15/09

  

382

bé Nguyễn Nhật Trung & bé nguyễn Nhật Thiên (Canada–100 CAD ~ 92.78 USD)

$93

CAN

$92.78

07/15/09

  

383

Diệu Mỹ

$80

CA

$80.00

07/15/09

  

384

Quãng lạc Phước

$200

CA

$200.00

07/15/09

  

385

Liễu Nghiêm

$500

CA

$500.00

07/25/09

  

386

Thể Tịnh

$200

CA

$200.00

07/25/09

  

387

Nam Huỳnh

$100

IL

$100.00

08/04/09

  

388

Uyen Nguyen

$300

AZ

$300.00

08/04/09

  

389

Như Thanh

$500

OR

$500.00

08/04/09

  

390

Đức Tấn Huỳnh (1,000 AUD = 786.80 USD)

$787

AUS

$786.80

08/04/09

  

391

Châu Mỹ Thị Phạm

$100

CA

$100.00

08/04/09

  

392

ToMai Thị trương (Huệ Hạnh)

$200

CA

$200.00

07/18/09

  

393

Lan T Tran (Liễu Tri)

$500

CA

$500.00

07/18/09

  

394

Huỳnh Khải Đôn (Canada)

$100

CAN

$100.00

07/18/09

  

395

Nga Thi Huynh

$200

AUS

$200.00

10/08/09

  

396

Diệu Đạo

$300

OH

$300.00

10/08/09

  

397

Đức Minh Nghiêm (hồi hướng cho hương linh cha mẹ - pd Huyền Siêu và cho hiện tiền anh Trần Kim Khôi, các chị Nguyễn Thị Kim Trang, Nguyễn Thị Kim Trung, Nguyễn Thị Thanh Thủy khoẻ mạnh, sớm giác ngộ Phật pháp)

$1,000

TX

$1,000.00

10/08/09

  

398

Traần Phương Thảo (pd Liễu Hiếu)

$200

TX

$200.00

10/08/09

  

399

Diệu Hiểu

$100

IN

$100.00

10/08/09

  

400

Son T. Nguyen & My-Linh Thi Ngo

$500

WA

$500.00

10/08/09

  

401

Thiện Châu (Union City)

$400

CA

$400.00

10/08/09

  

402

Đoàn Phúc Hải (pd Nguyên Châu)

$1,500

MA

$1,500.00

10/08/09

  

403

Nguyễn Ngọc Thoa

$200

CO

$200.00

10/08/09

  

404

Ni cô Diệu Lượng

$170

WA

$170.00

10/08/09

  

405

Tám Phật tử (1. Phuong Hao, 2. Ngo Van, 3. Ngo Van Châu, 4. Ngo Van Hồng, 5. Ngo Van Thanh, 6. Ngo Van Đức, 7. Ngo Van Tuấn, 8. Ngo Van Đệ)

$500

WA

$500.00

10/08/09

  

406

Thúy Nga T. Phan (300 CND)

$300

CAN

$300.00

10/08/09

  

407

Nguyễn Thị Hậu

$150

CA

$150.00

10/08/09

  

408

Nguyễn Thị Thảo (Diệu Thuận)

$100

CA

$100.00

10/08/09

  

409

Hiep Ngoc Vo

$120

PA

$120.00

10/08/09

  

410

Anh Huynh & Anh Tien Nguyen

$356

MD

$356.00

10/08/09

  

411

Tony Vuu

$60

WA

$60.00

10/08/09

  

412

Diệu Lợi

$200

CO

$200.00

10/08/09

  

413

Karleen Tran

$200

CA

$200.00

10/08/09

  

414

Tín Mỹ & Gđ

$1,000

WA

$1,000.00

10/08/09

  

415

Thiện Giác & Diệu Hòa

$1,000

CA

$1,000.00

10/08/09

  

416

Phật tử Trần Nhật Thăng

$1,000

CA

$1,000.00

10/08/09

  

417

Phật tử Cuong Ly Quach

$200

MN

$200.00

10/08/09

  

418

Phật tử Tịnh Thanh

$280

WA

$280.00

10/08/09

  

419

Phật tử Hanh Quang

$20

WA

$20.00

10/08/09

  

420

Phật tử Mot Ha

$100

CA

$100.00

10/08/09

  

421

Minh Hiền & Tâm Chơn

$1,000

CA

$1,000.00

11/16/09

  

422

Phú Nguyễn

$2,000

CA

$2,000.00

11/16/09

  

423

Phùng Cường & Quan Ngọc

$210

WA

$210.00

11/30/09

  

424

Nguyễn Thị Nhiễu ($100 AUD – Úc)

$89

AUS

$89.00

11/30/09

  

425

Thiện Cung & Thanh Từ

$100

VA

$100.00

12/21/09

  

426

Quảng Diệu Giác & cụ bà Quảng Tâm An

$500

CA

$500.00

12/21/09

  

427

Nguyễn Bích Tâm

$2,250

CAN

$2,250.00

12/21/09

  
 

Tổng số phát nguyện =

$272,585

     
 

Tổng số đã nhận được kể từ ngày

01/02/10

 =

$248,825.30

   
 

* Chùa Tầm Nguyên tại Renton, kể từ 2 Tây tháng 4 năm 2009 được phép của thầy Trụ Trì Thích Thông Lai, bắt đầu chính thức thu nhận tịnh tài. Xin chư vị Phật tử đã phát tâm ghi danh cúng dường tạo dựng ngôi chùa Tầm Nguyên mới tại Renton hãy tùy phương tiện (viết check, mua cashier's check từ ngân hàng, mua money order từ dịch vụ chuyển tiền Western union v.v.) chuyển tình tài về chùa ghi payable to:

     TAM NGUYEN TEMPLE

     18814 108th Ave SE

     Renton, WA 98055

     USA

Các chư vị nào đã được ghi danh vào danh sách trước khi gửi tịnh tài thì kính xin chư vị nhớ ghi chú trên ngân phiếu số thứ tự # được dùng trên danh sách củng như các chi tiết cần thiết nào khác mà sẽ giúp cho cho việc kiểm điểm và ghi chú danh sách được dễ dàng và chính xác hơn trong những trường hợp trùng tên.