Để gắn máy hát này vào khung cửa của FireFox browser (sidebar), quý vị hãy:

» bấm vào đây [Gắn Máy Hát] »chọn Folder: Bookmarks Toolbar »và bấm nút Add.

Từ nay, quý vị muốn mở máy hát khi lên mạng thì mở FireFox browser lên, bấm vào Bookmarks, và chọn MÁY HÁT PHÁP ÂM - Chùa Tầm Nguyên, thì máy hát sẽ hiện ra trên khung của FireFox browser.
Minh Giác kính!